Németh Miklós polgármester elmondta, elkészült az a geodéziai tervdokumentáció, amely az összes bekötést tartalmazza, ez alapján bírálja majd el a Fővárosi Vízművek a lakossági bekötések terveit. Ugyanis minden egyes ingatlannál a tulajdonosoknak tervet kell készíttetniük a rákötésről. Ehhez egy tulajdonlapot és egy helyszínrajzot kell benyújtani. Németh Miklós kiemelte az önkormányzat segíti az érintetteket azzal, hogy biztosítja a tulajdonlapokat a Takarnet-es hozzáférése segítségével, átvállal 10 ezer forintot a tervezési díjból, illetve kifizeti a vízművek elbírálási költségét, 5 ezer forintot.

A polgármester kérte, senki se kössön rá a hálózatra, amíg a vízművek nem bírálta el a terveket, hiszen lehetnek apró hibák, amelyek problémát okozhatnak. A terveket Mocsai Zsuzsának kell benyújtani, aki a civilek házában tart ügyfélfogadást. Miután a Fővárosi Vízművek elbírálta a terveket azután lehet elkezdeni a kivitelezést.

Ezt követően polgármester elmondta, hogy az 5 település lakossági befizetése összesen 520 millió forint lesz, ha lejár a részletfizetések határideje 2018-ban.

A csatornahálózat kiépítésének befejezésétől, vagyis decembertől számítva 5 éves ellenőrzési időszak vette kezdetét, amely alatt bármikor ellenőrizhetik azt, hogy a pályázat minden feltétele teljesült –e. Ha valamilyen hibát találnak, akkor a támogatásból levonhatnak, vagy visszafizetésre kötelezhetik a társulást. Ezért mindenkinek időben rá kell kötnie a hálózatra. A Fővárosi Vízművek, mint szolgáltató átvette a rendszert és átnézte. A felfedezett hibákat garanciálisan javították.

Németh Miklós felhívta a lakosok figyelmét, hogy megbízható kivitelezőt válasszanak csatorna bekötésére, hisz a Fővárosi Vízművek átépítésre is kötelezheti őket. Ezt követően Dür Szilvia, a Fővárosi Vízművek ügyfélszolgálati csoportvezetője a tervdokumentumok benyújtásának gyakorlati feladatairól tájékoztatta a megjelenteket. Felhívta a figyelmet többek között a pontos kitöltésre, arra, hogy szerepeljen az összes tulajdonos aláírása az íveken, illetve legyen hitelesen mérhető vízfelhasználás az ingatlanon.

Dür Szilvia elmondta, a dokumentumok elbírálása után a Fővárosi Vízművek kiadja a szolgáltatói hozzájárulást, amely tartalmazza a rákötés feltételeit. A hozzájárulási szerződés megkötésével, és az 5 ezer forintos ellenőrzési díj befizetésével kezdődhet meg a kivitelezés. Nyomott rendszer esetében csak a Fővárosi Vízművek szerelői végezhetik el a rácsatlakoztatást, hívta fel a figyelmet Dür Szilvia. Adamcsek Gábor a Fővárosi Vízművek munkatársa a bekötések műszaki feladatairól beszélt. Felsorolt néhány szempontot, amelyet figyelembe vesznek az elbírálásnál, például, hogy a gravitációs csatornának lejtésben kell lennie, illetve, hogy csapadék víz, valamint szennyvíztároló ne legyen a csatornára rávezetve.

Adamcsek Gábor kiemelte, hogy nyomott rendszer esetén, azaz akinél házibekötése van, az ingatlantulajdonosoknak a szivattyú elektromos ellátásáról megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkezniük, ezt villanyszerelő végezheti el. A fórum végén a szakember a jelenlévők kérdéseit is megválaszolta.