Általános beszámolójában a polgármesterasszony elmondta, hogy a zebegényi iskolásokat szállító buszjárat ügyében két levelet írt a minisztériumnak, de onnan nem kapott választ. Ekkor a Hír TV-hez fordult, amely egyik műsorában foglalkozott volna az üggyel, de a Minisztérium az utolsó pillanatban azt az információt adta, hogy felülvizsgálta a lehetőségeket és felkérte a szolgáltatót, a VOLÁN-t, hogy módosítsa a menetrendet, vegye bele a járat meghosszabbítását február 8-tól. A VOLÁN-nál azonban nem tudtak erről, ezért csak egy héttel később, február 15-től vállalták a járat indítását.

Első napirendi pontban a 2010. évi költségvetésről tárgyaltak a képviselők. Előzetesen kibővített pénzügyi bizottsági ülésen már mindent leegyeztettek, így a testületi ülésen már csak néhány észrevételt tisztáztak. Abban egyetértettek a képviselők, hogy a bérleti díjakat valamilyen rendszer szerint kellene meghatározni a továbbiakban, illetve közelíteni kellene a piaci árakhoz. Pásztor László képviselő vállalta, hogy felülvizsgálja az önkormányzati intézmények fűtését energiatakarékosság szempontjából, és javaslatot tesz a megfelelő változtatásokra. Ez alapján a Hivatal árajánlatot kérhet vállalkozóktól a munkák elvégzésére. A költségvetést a képviselő-testület elfogadta.

Ezt követően a képviselők úgy döntöttek, hogy az étkezési díjak maradjanak a tavalyi árakon, egyelőre nem határoztak a díjrendszer változtatásáról.

3. napirendi pontban a 2010-es foglalkoztatási tervről tárgyaltak a testületi tagok. Polczer Krisztina jegyző arról tájékoztatta a testületet, hogy jelenleg 2,25 fő után kell az Önkormányzatnak rehabilitációs támogatást fizetnie. Amennyiben két főt tudna foglalkoztatni az önkormányzat a közmunkaprogram keretében, úgy 2 millió Ft-ot megtakaríthatna. Ez azonban nagyon nehezen sikerül, mert kevesen felelnek meg a program szerinti követelményeknek, aki pedig megfelelne, nem vállalja el a munkát. Egyelőre nem sikerült senkit sem alkalmazni, de tovább folytatják a keresést. Az iskola igazgatója itt jegyezte meg, hogy ők is régóta keresnek zebegényit a 6 órás takarítói állásra, de akit megkérdeztek nem vállalta el, más pedig nem jelentkezett. Így kénytelenek voltak más településről felvenni valakit. Ezt követően a képviselő-testület a közfoglalkoztatási tervet elfogadta.

Nemmel szavaztak a képviselők arra az árajánlatra, amely a település honlapjának megújítására vonatkozott, mert túl magasnak találták a vállalási díjat. A későbbiekben további árajánlatokat gyűjtenek be.

Elfogadták a képviselők azt a javaslatot, hogy az általuk megismert árajánlat alapján az iskola behatolásjelző rendszerét a település felújítsa az iskola költségvetésének terhére.

Az Árpád út 1. szám alatti iroda bérleti szerződését a Jága Kft. március 31-vel felmondta, és ugyanerre a helyiségre a Zebegény Turizmusáért Egyesület benyújtotta az igényét. A testület úgy határozott, hogy nem adja bérbe az ingatlant, és kibővített idegenforgalmi bizottsági ülésen tárgyal az egyesülettel az együttműködés lehetőségeiről.

Ugyancsak a kibővített bizottsági ülésen hallgatják meg a képviselők azt a vállalkozót, aki a közlekedésbiztonság növelésére tett ajánlatot. Határozott a testület a Posta bérleti díjáról és felhatalmazta a Polgármestert, hogy kösse meg a szerződést.

9. napirendi pontban a szemétdíj rendelet módosításáról tárgyaltak a képviselők. A szolgáltató nem emeli a díjat ebben az évben. Az egyedülálló és egyedül élő nyugdíjasoknak lehetőséget kínál fel 50 literes kukára való cserére, s egyben 50%-os díj számítására. Ezt az ajánlatot a testület elfogadta, tehát 50%-os kedvezményben részesül a szemétszállítási díjfizetés alól, és 50 literes kukát igényelhet az az egyedülálló nyugdíjas, aki a lakcímnyilvántartás szerint az ingatlanába egyedül van bejegyezve.

Ezt követően a katasztrófavédelemmel kapcsolatos tájékoztatás került napirendre. Csókáné Salamon Melitta képviselő kérésére, Sinkó Vilmosné polgármester írásos tájékoztatást adott a katasztrófavédelem rendjéről. Ez azonban nem tartalmazta azoknak a nevét, akik ebben részt vesznek. Sinkó Vilmosné polgármester elmondta, hogy ezt a névsort nem lehet kiadni, csakis katasztrófahelyzetben tudható meg, kik jogosultak ilyenkor eljárni. Csókáné Salamon Melitta képviselő hangsúlyozta, hogy nagyon jó és fontos az a kezdeményezés, ami egy önkéntes tűzoltóság felállítását tűzte ki célul. Életeket és komoly értékeket menthetnek meg, mert előkészíthetik, segíthetik a hivatásos tűzoltók munkáját. Véleménye szerint az önkormányzatnak fel kell karolnia egy ilyen kezdeményezést. Sinkó Vilmosné polgármester egyetértett azzal, hogy jó a kezdeményezés, helye van a településen. A polgármesterasszony nyitott az együttműködésre, s amennyiben meghívják, szívesen elmegy a legközelebbi megbeszélésre.

11. pontban a szennyvízrendelet módosítását fogadták el a képviselők, mivel a DMRV átvette üzemeltetésre a hálózatot, ezért a díjat már nem az önkormányzat, hanem a vízművek felé kell teljesíteni.

Csókáné Salamon Melitta képviselő hangsúlyozta a tájékoztatás fontosságát, mert az interneten és a faluban az a hír terjedt el, hogy Zebegény eladta a szennyvízhálózatát, miközben ez nem igaz. Többen úgy szólnak hozzá a különböző témákhoz, hogy nincsenek a megfelelő információk birtokában.

Sinkó Vilmosné polgármester hangsúlyozta, hogy a határozat ki volt függesztve, ebből egyértelműen kiderült mindenki számára, hogy a DMRV üzemeltetésre veszi át a csatornahálózatot.

Szikriszt Erzsébet képviselő megjegyezte, hogy örömmel venné, ha azok, akiknek kérdéseik vannak eljönnének a testületi ülésre, mert itt megkapnák a szükséges információkat.