A július 6-án megtartott ülés 3. napirendi pontjának megtárgyalása: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések, felújítások támogatására kiírt pályázaton való indulás