2018. január 13.  Babucs Zoltán hadtörténész Adalékok a magyar 2. hadsereg történetéhez című előadása a Don-kanyari tragédia 75 éves évfordulója alkalmából (2/1. rész)