A következő napirendi pont tárgyalása előtt Gózon Francisco önkormányzati képviselő bejelentette, hogy lemond képviselői mandátumáról. Döntését azzal indokolta, úgy érzi, elvesztette a polgármester bizalmát és kivívta az alpolgármester ellenszenvét, ezért nem tud a testületben tovább dolgozni. Hutter Jánosné polgármester bejelentette, hogy tiszteletben tartják a képviselő döntését és megköszönte a testületben eddig végzett munkáját. Ezek után az általános iskolát fenntartó KLIK beszámolóját vitatta meg az öt főre fogyatkozott képviselő-testület. Krebsz Gábor alpolgármester tájékoztatott az idei karbantartási és felújítási tervről, és az eddig elvégzett településüzemeltetési feladatokról. A folytatásban azokról a pályázatokról tájékoztatott a polgármester, melyeken indulni szeretne a település, majd beszámolt az elmúlt időszak eseményeiről. Beszélt többek között a védőnői szolgálatról, a sportpálya használatáról, az Eszem-Iszom épületének lebontásáról, a településrendezési terv készítésének alakulásáról, az urnafal megépítéséről, a Szőnyi István Emlékmúzeum fenntartásával kapcsolatos változásokról, a MÁV-val kötendő szerződésről és arról, hogy adminisztrációs és kulturális közfoglalkoztatottat keres Zebegény önkormányzata.