Az igazgatónő elmondta, hogy a létszám az év végéig növekedni fog, mert 3 óvodáskorú gyermek érkezik az intézménybe és jelenleg két gyermek várja az igazolást arról, hogy sajátos nevelési igényű státusszal bír-e. Így a tervezett 139-es létszám 14-gyel több, mint a törvényben előírt keret, hiszen az öt csoportban a csoportonkénti maximális létszám 25 fő. A zsúfoltságra a megoldás az óvodabővítés lenne, amelyre kész tervek állnak rendelkezésre egy esetleges pályázati lehetőség azonnali kiaknázása esetére.

Gräff Albertné a személyi feltételekről elmondta, hogy 11 óvópedagógussal működik az intézmény, ebből 7 személy rendelkezik nemzetiségi óvópedagógusi végzettséggel. A nevelési munkát 1 gyógypedagógus, 1 pedagógusasszisztens, 5 dajka, valamint 1 óvodatitkár és 1 karbantartó segíti.

Az intézményben 122 fő veszi igénybe az étkezést, ebből 100 fő ingyenesen, 22 fő térítés ellenében étkezik. Az igazgatónő hozzátette, ezt az évi 10 milliós nagyságrendű összeget jelenleg a fenntartó önkormányzat és nem a törvényt alkotó állam állja. Ez a körülmény a napi gyakorlatban arra kényszeríti az intézményt, hogy a hiányzó gyermek után járó étkezést egy nap türelmi idő után automatikusan lemondja, ha a szülő ezt nem is jelzi.

Gräff Albertné előadását a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány munkájának ismertetésével zárta. Az elmúlt évek fejlesztései közül kiemelte az óvodakert és -rendezvénytér kialakítását, továbbá az óvodaudvar rendbetételét és korszerűsítését.