Jób panaszát idézte nagytiszteletű Árvavölgyi Béla református lelkész a Don-kanyarban harcolt magyar katonák emlékére gyújtott tűz mellett a tahitótfalui temetőben. Majd - folytatva a sokéves hagyományt - G. Szalai István mondott beszédet. Kiemelte, hogy immár 23. alkalommal emlékeznek meg Tahitótfaluban a Don-kanyari tragédia áldozatairól. Számos alkalommal elmondta, leírta részletesen az eseményeket, ezúttal saját szavai helyett a Donnál írt katonaversekkel érzékeltette, mit érzett, mit élt át akkor a magyar katona. A beszédek után az emlékezők elhelyezték mécseseiket a Szentendrei-szigeten elesett magyar honvédek sírjánál. Az emléktűzgyújtás után immár hetedik éve előadásra várják a megjelenteket a Faluházba, ahol ezúttal is Babucs Zoltán hadtörténész, a Magyar Hírlap lapszerkesztőe beszélt az 1943. januárjában történt eseményekről. Az elhangzottak illusztrálására egy új  fotósorozatot mutatott be, amely Sárosi Ervinnek volt köszönhető, akinek az édesapja a jászberényi géppuskás század egyik páncéltörő ágyúszakaszának volt a parancsnoka, harcolt a Don partján és egyike azon keveseknek, akik hazatértek. Babucs Zoltán elmondta, hogy a második magyar hadsereg 125 ezer fős veszteséget szenvedett el az egyéves hadműveleti tevékenysége alatt, ebből 50 ezren haltak meg, ugyanennyien tűntek el és mintegy 26 ezren estek fogságba. A foglyoknak azonban csak a negyede élte túl a megpróbáltatásokat. 1942. júniusában, a toborzáskor a bevonló honvédek abban a hitben voltak, hogy három hónap múlva vissza is térhetnek, ez azonban nem így történt. Babucs Zoltán kitért arra is, többször elhangzott már mások előadásában, hogy meghalni küldték ki a társadalmi szempontból felesleges elemeket a Don partjára. Ez azonban nem igaz, hiszen prominens politikai vezetők, vagy tábornokok gyermekei, ismert művészek, sportolók, színészek is ott voltak a Donnál. A politikusok közül a kis kormányzót, Vitéz Nagybányai Horthy Istvánt, Kállai Miklós miniszterelnök fiát, Kállai Andrást és Gömbös Gyula idősebbik fiát emelte ki a hadtörténész, a sportolók közül Pecsauer Attila olimpiai kardvívó bajnokot, az írók közül pedig Rejtő Jenőt, Örkény Istvánt, Boldizsár Ivánt, Zelk Zoltánt említette, majd a színészek közül Csákányi Lászlót, Kiss Manyit, Rajz Jánost, Dajka Margitot és Tompa Sándort. Az előadás második felében a Csíkszereda és Kézdivásárhely hazatérése, a Jászmagyar honvédek albuma, valamint a Győzött az igazság – A Felvidék hazatérésének képes albuma című könyveit mutatta be a hallgatóságnak Babucs Zoltán.