Hutter Jánosné polgármester megromlott egészségi állapota és gyógyulása várható elhúzódása miatt, a település működése érdekében július 1-vel lemondott polgármesteri tisztségéről.  Ilyen esetben az ügyvitellel kapcsolatos feladatokat az alpolgármester venné át, de Fieszl Csaba április 24-én mondott le alpolgármesteri tisztségéről. Hutter Jánosné a képviselő-testület jelenlegi tagjai közül Ferenczi Ernőt javasolta alpolgármesternek, mivel ő kapta a legtöbb szavatot az önkormányzati választáson. Miután Hegedűs Sándor elnök ismertette a javasolt alpolgármester személyét titkos szavazásra került sor. Az önkormányzati törvény kimondja, hogy minősített többséggel választható meg az alpolgármester. A minősített többség számításakor a képviselő-testület mind a hét tagját figyelembe kell venni, nem csak azokat, akik jelen vannak az ülésen, ezért négy szavazat kellett ahhoz, hogy a minősített többség meglegyen. Hutter Jánosné nem volt jelen az ülésen, Mádai Ferenc távozott az ülésről a szavazás idejére, Ferenczi Ernő pedig nem kívánt szavazni, így végül négyen adták le voksukat a titkos szavazáson.  Hegedűs Sándor ismertette az eredményt: 3 igen és 1 nem szavazattal nem kapta meg a minősített többséget a javaslat. Az ülésen döntés született még arról, hogy Hutter Jánosné polgármester a maximálisan adható juttatást kapjon végkielégítésként, ezt a képviselők egyhangúlag megszavazták. Elfogadta a képviselő-testület, hogy két taggal egészítsék ki a múzeumvezetői pályázatok értékelését végző háromtagú bizottságot, így Nyári Péter, Paulovits János gyűjteménykezelő és Farkas Judit, a Hajózási Múzeum vezetője mellett Klemmné Németh Zsuzsanna és Kolozsváry Marianna művészettörténész is tagja lesz a bizottságnak. Végül a műszaki ügyintézői pályázatról döntött a képviselő-testület. A helyben lakó Laczó Andrást bízza meg az önkormányzat a feladattal, aki vállalkozási szerződés alapján végzi majd el munkát havonta bruttó 300 ezer forint megbízási díjért. A ülés hátralevő részében zárt keretek között pályázatokról döntött a képviselő-testület.

Az ülésről készült teljes felvétel megtekinthető itt:

https://www.danubia-televizio.hu/musor/onkormanyzati-ules-zebegenyben-2022-junius-23