A Jézus Szíve Népleányai Társaságot Bíró Ferenc jezsuita alapította 1921-ben Budapesten, az Egyház és a magyar nép szolgálatára. Lelkisége a jezsuita rend alapítójától Loyolai Szent Ignáctól ered, aki szerint arra kell törekedni, hogy a teremtett világ javait Isten dicsőségére és embertársaik szolgálatára használják fel. 

Tahiban 1992-ben, a szerzetesrendek újraindulásának idején nyitották meg a Szív Lelkiségi Központot, ahol lelkigyakorlatokat, tréningeket tartanak, valamint lelki gondozást folytatnak. Az egyedülállóknak és családoknak tartott programjaik között vannak például meditációs foglalkozások, lelki táborok, gyászolók, veszteséggel élők lelki gondozása, bevezetés a Jézusi gyaloglásba, táncmeditáció, bibliodráma és ikonfestő műhely.  Az intézmény kápolnája szabadon látogatható, heti két alkalommal misét is tartanak ott. A Jézus Szíve búcsút minden évben megtartják. Idén Füzes Ádám atya celebrálta a szentmisét, aki éveken keresztül a településen lakott, és hitoktatást is tartott Tahitótfaluban.

A szentmisét követően a Sziget Hangja Ökumenikus Kórus énekelt. A rossz idő miatt idén nem a kertben folytatódott a program, az ebédlőben fogadták a vendégeket.