Gräff Albertné, aki egyben a képviselő-testület tagja is, hozzájárult, hogy pályázatát nyilvánosan vitassa meg a testület, amely 5 igen, egy kizárt és egy hiányzó képviselő mellett, 2012. szeptember 1-jétől 5 éves időtartamra, Gräff Albertnét nevezte ki óvodavezetőnek.

Második napirendi pontban Nagy László ingatlanvásárlási kérelmét hagyta jóvá a testület, amely a 2489-es helyrajzi szám előtti, önkormányzati telekre irányul. Harmadik napirendként a Duna-Vértes Hulladékgazdálkodási projektben való pályázati részvételről döntöttek a képviselők. A negyedik pontban a Dunakanyari Önkormányzati Társulás megállapodásának kiegészítéséről született határozat. A kibővített szerződés értelmében az önkormányzatok egyszerűbb ügyekben távszavazással is dönthetnek, elektronikus eszközök segítségével, így nem kell minden esetben összehívni a társulási ülést. Egyebek napirendi pontban a polgármester arról tájékozatta a testület tagjait, hogy az államkincstár másodfokon is elutasította a 2009/10-es tanévben az önkormányzat által jogtalanul felvett, sajátos nevelési igényű gyermekek utáni költségtérítés visszafizetése elleni fellebbezést, így ezt az összeget vissza kell fizetnie az államkincstárba. Erre részletfizetési haladékot kért az önkormányzat. A Duna parti kerékpárút belterületi része a jövőben felveszi a Schuszter József Kerékpárút és Sétány nevet. Az ünnepélyes emléktábla avatására szeptember 16-án kerül sor a Duna parti strandszakaszon.