2020. április 1. (szerda)

tf-200401-1745-piac2.jpg

A Tahitótfalui Termelői Piac szigorított működési rendje
Tisztelt Vásárlók!
Annak érdekében, hogy a kialakult helyzetben a piac zavartalanul és biztonságosan működhessen, az alábbi előírások betartására hívjuk fel figyelmüket:
A Tahitótfalui Termelői Piac nyitva tartási rendje:

7:00 - 9:00 65 év alatti vásárlók számára biztosít kiszolgálást a piac
9:00 - 12:00 65 év feletti vásárlók számára biztosít kiszolgálást a piac
12:00 órakor minden árusnak kötelező befejezni az értékesítést

Az alábbi előírások betartása kötelező:
- Kézfertőtlenítő rendszeres használata mind a vevő, mind az árus részéről
- A csomagolatlan termékeket plexivel vagy takaró fóliával kötelező elválasztani a vevőktől.
- Feltétlenül kerülendő a termékek érintése!
- Az árusok kizárólag maszkban, kesztyűben dolgozhatnak.
- Csomagolatlan termék árusítása esetén csak fogóeszközzel vagy kesztyűvel adható át az áru a
vevőnek
- A pénz és az áru kezelését szigorúan el kell választani. Nem elfogadható megoldás, hogy ez az
egyszer használatos kesztyű folyamatos le- és felvételével történik.

Az előírások be nem tartása a Tahitótfalui Termelői Piacról való kizárást vonja maga után.

A szigorított működési rend oka:
2020. március 28-tól április 11-ig bevezetett kilépési korlátozás van érvényben (71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet), miszerint a 65 év felettiek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat, és ezen idő alatt mások nem kereshetik fel az említett helyeket.

Dr. Sajtos Sándor polgármester

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzettel kapcsolatos valamennyi helyi intézkedés és tájékoztató megtalálható itt:
https://www.tahitotfalu.hu/cikk?id=262

 

2020. március 31. (kedd)

tf-200331-1730-eperfeszt.jpg

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § tekintettel, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve
következményeinek felszámolása, az élet és testi épség megóvása érdekében az
alábbi döntést hozom:
 
1. A Tahitótfalu Község Önkormányzatának június elején évente megrendezésre
kerülő Eperfesztivál rendezvényét 2020. évben elhalasztom.
2. Döntésemet a kialakult járványügyi helyzetre tekintettel az élet- és
vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése érdekében, valamint az önkormányzat járványügyi
helyzetben költségvetést terhelő kötelezettségek előre nem láthatósága miatt
a stabil gazdálkodás szem előtt tartásával hozom.
3. A 2021. évi rendezvény megrendezéséről később döntök.
4. A jelen határozat a veszélyhelyzet fennállása alatt visszavonásig érvényes.

Dr. Sajtos Sándor polgármester s.k.

 

tf-200331-1745-avaregetes.jpg

Tahitótfalu Község Önkormányzat polgármesterének

2/2020. (III. 31.) számú
határozata

 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) bekezdésében, illetve
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló
2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. §. , az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek
felszámolása, az élet és testi épség megóvása érdekében az alábbi döntést hozom:
 

2020. április 01. napjától 2020. április 30. napjáig
Tahitótfalu Község település közigazgatási területén
a szabadban- és tüzelőberendezésben avart és kerti zöldhulladékot

égetni
TILOS!

 

 

2020. március 27. (péntek)

tf-200327-1500-piac.jpg

Tisztelt Vásárlók!
 
A Tahitótfalui Termelői Piac nyitva tartási rendje:
7:00-9:00   65 év alatti vásárlók számára biztosít kiszolgálást a piac
9:00-12:00   65 év feletti vásárlók számára biztosít kiszolgálást a piac
 
A korlátozás oka:
2020. március 28-tól április 11-ig bevezetett kijárási korlátozás van érvényben (71/2020. (III. 27.) Kormányrendelet), miszerint a 65 év felettiek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, gyógyszertárakat és piacokat, és ezen idő alatt mások nem kereshetik fel az említett helyeket.
 
A kialakult helyzetre való tekintettel annak érdekében, hogy vásárlóink alapvető igényt jelentő élelmiszervásárlását megnyugtatóan biztosítani tudjuk, lépéseket teszek arra vonatkozóan, hogy a Tahitótfalui Termelői Piac meghosszabbított nyitva tartással üzemelhessen.

Megértésüket köszönöm: Dr. Sajtos Sándor polgármester

 

 

 

2020. március 26. (csütörtök)

tf-200326-1900-termeloipiac.jpg

 

Őszre készülhet el a termelői piac

Tahi településrészen, a nagyparkoló melletti termelői piac fejlesztési beruházásunk a járványügyi helyzet miatt jelenleg szünetel.
A közművezetékek védőcsöveit a kivitelező beépítette, a térkő burkolat betonalapjának az alapozása megtörtént. Azonban a betonüzemek és más építőanyag beszállítók leállása miatt a munkát jelenleg nem tudják folytatni. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy az állami közegészségügyi korlátozások miatt az építőipari cégek munkavégzése is fizikai akadályba ütközik.
A fentiek figyelembevételével, az Irányító Hatóság felé a Támogatási Szerződés módosítást kezdeményeztük. Ennek értelmében a beruházás szeptember 30-i véghatáridőre fog megvalósulni.
Bízunk benne, hogy ősszel, már mindannyian együtt vásárolhatjuk meg a környék őstermelőinek és kézműveseinek portékáit a falu központjában megújuló közösségi téren működő piacon.
 
Dr. Sajtos Sándor polgármester s.k.

 

tf-200326-1830-tahiposta.jpg

A Magyar Posta Zrt. tájékoztatása a Tahitótfalu 2  posta működéséről:
 
Tisztelt Polgármester Úr!
 
Telefonos megkeresésére az alábbiakról tájékoztatom:
A Magyar Posta feladata, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetben is folyamatosan biztosítsa országosan a postai szolgáltatások zökkenőmentes működését. A humánerőkapacitás lehető legjobb felhasználása érdekében a kisebb forgalmú postáink esetében bizonyos településeken szűkítettük a nyitvatartást, vagy ideiglenesen felfüggesztettük az egyik postahely működését.
Ez történt Tahitótfalu 2. posta esetében is, hogy munkatársainkat a település nagyobb postájára, a Tahitótfalu postára irányítottuk át, a város postai ellátása tehát biztosított. Ügyfeleinket az ideiglenes szünetelésről a csatolt tájékoztató és a küldeményértesítők útján tájékoztattuk/tájékoztatjuk.
Mindehhez ezúton is kérjük ügyfeleink türelmét és megértését.
Üdvözlettel:
Farkas L. Balázs
Igazgató

 
Tisztelt Ügyfelünk!
 
Tájékoztatjuk, hogy
Tahitótfalu 2 posta
(2021 Tahitótfalu Visegrádi út 2.)
2020. március 25-től ideiglenesen szünetel
 
Értesített és postán maradó küldemények kézbesítése Tahitótfalu postán történik
 
Legközelebbi posta: Tahitótfalu posta
 (Tahitótfalu Hősök tere 6.)
a következő nyitva tartási rend szerint üzemel
hétfő 08:00-12:00 12:30-18:00
kedd 08:00-12:00 12:30-14:30
szerda-péntek 08:00-12:00 12:30-15:30
 
Magyar Posta Zrt. Központi Területi Igazgatóság

 

 

 

 

tf-200325-1750-posta.jpg

2020. március 25.

Lakossági tájékoztató  
Tisztelettel tájékoztatom Önöket, hogy mai naptól, 2020. március 25-től a Tahi településrészen lévő posta bezárt. Tekintettel arra, hogy a kifüggesztett információ nem tartalmaz elég tájékoztatást, így felvettem a kapcsolatot a Magyar Posta Központi Igazgatóságával és arra kértem őket, mihamarabb adjanak tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy Tahi településrészen a postai szolgáltatás milyen formában fog működni a továbbiakban. Azt a választ kaptam, hogy a kommunikációs referensük hamarosan tájékoztatni fog arról, hogy a postai rendszer működését, a szigeten lévő posta milyen módon fogja ellátni. Amint megkapjuk a Központi Igazgatóságtól a választ közzé tesszük.

                                                                                                                             Dr. Sajtos Sándor s.k.
                                                                                                                                   polgármester

 

 

tf-200324-1600-anyakonyviugyek.jpg

2020. március 24. (kedd)

ANYAKÖNYVI   ÜGYINTÉZÉSI   TÁJÉKOZTATÓ
A   VESZÉLYHELYZET   IDŐTARTAMÁRA
 
A koronavírus okozta pandémia elleni hatékony védelem érdekében a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal az anyakönyvi ügyek intézése céljából az alábbi tájékoztatást adja:
 
A veszélyhelyzet fennállása alatt anyakönyvi ügyeket előzetes időpont egyeztetést követően tudják intézni kizárólag az érintett személyek.
 
A fenti időtartamban a következő eljárások lefolytatása lehetséges:

    Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele – ez ügyben kérje az anyakönyvvezető tájékoztatását, de amennyiben lehetséges célszerű lenne a veszélyhelyzet elmúlását követő időpontban tenni a nyilatkozatot
    Elhalálozás anyakönyvezése

 A fel nem sorolt anyakönyvi ügyek intézésére nincs lehetőség.

     A házasságkötési szándékbejelentéseket hivatalunk a veszélyhelyzet végéig átmenetileg szünetelteti!
     Anyakönyvi kivonat kiállítására iránti kérelmet kizárólag ügyfélkapuval rendelkező ügyfelek nyújthatják be.

 A már korábban házasságkötésre bejelentkezett jegyesekre és házasságkötésükre vonatkozó szabályok:

    A pároknak lehetőségük van lemondani vagy későbbi időpontra halasztani a házasságkötésüket. Ilyen irányú szándékukat kérjük jelezzék a 06-30-369-6039-es telefonszámon Bihariné Klimó Erzsébet anyakönyvvezetőnek, illetve erősítsék meg a szándékot a biharine@tahitotfalu.hu email címen.
    Egyéb iránt a házasságkötések a veszélyhelyzet idején elmaradnak, későbbi időpontban kerülnek megtartásra.
    Amennyiben a házasságkötésre – csakis rendkívüli esetben – mégis sor kerül, azon maximum 5 fő vehet részt akik a következők: anyakönyvvezető,a jegyespár és a tanúk. A házasságkötés időtartama maximum 5 perc és kizárólag a hivatal udvarán nyílt téren lehetséges.

 A fenti intézkedések visszavonásig, valamint az országos helyzet figyelembevételével érvényesek!
Megértésüket köszönjük!
 
Tahitótfalu, 2020. 03. 24.
 
Eőryné Dr. Mezei Orsolya
        jegyző

 

tf-200324-1500-onkentesek.jpg

2020. március 24. (kedd)

Felhívás Önkéntesek jelentkezésére
Magyarország Kormánya a 41/2020. (III. 11.) rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
Tekintettel a kialakult járványügyi helyzetre, kérjük azon 50 év alatti polgárok jelentkezését, akik indokolt esetben élelmiszer, gyógyszer beszerzésében tudnak segíteni, a rászorult lakosok számára. A jelentkező önkéntesek az elérhetőségük megadása mellett kérjük rögzítsék, hogy gyalogosan, vagy gépjárművel tudják a felajánlásokat teljesíteni, továbbá a hét mely napján, illetve mely napszakban tudnak segíteni. Kérjük továbbá megadni, hogy elsősorban mely településrészen kívánnak közreműködni.
Jelentkezni lehet a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal munkatársánál Tóth Szilvia szociális ügyintézőnél, a +36 30 384 7083 telefonszámon vagy a toth.szilvia@tahitotfalu.hu e-mail címen.
Az önkénteseket regisztráljuk a felajánlott képességek birtokában, szükség esetén kiértesítjük. Tájékoztatom a jelentkezőket, hogy minden önkéntesnek a konkrét feladat végrehajtását megelőzően megbízólevelet adunk át, ami igazolja, hogy regisztrált az önkéntes személy.
Várjuk jelentkezésüket.
Tahitótfalu, 2020. március 24.
Tisztelettel és köszönettel
Dr. Sajtos Sándor s.k.
polgármester

 

tf-200323-2000-gyermeketkeztetes.jpg

2020. március 23 (hétfő) 19:30 - Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos információk

Kedves Szülők!
 
Minden szülő számára bizonyossá vált, hogy Magyarországon egy átmeneti-rendkívüli helyzet alakult ki (COVID-19), ezért a köznevelési intézményekben 2020. március 16-tól kormányunk iskolalátogatási tilalmat rendelt el. S mivel ez az időszak nem tanítási szünet, ezért továbbra is biztosítani szeretnénk gyermekeink számára az intézményi gyermekétkeztetést, ezzel is segítve a szülők számára az így is nehéz időszakot.
Így a Tahitótfalui Óvodákkal, illetve a Tahitótfalui Pollack Mihály Általános Iskola és AMI-val jogviszonyban álló gyermekek szülei/gondviselői jelezhetik az intézmények felé a gyermekétkeztetésre vonatkozó igényüket.
Ezt az alábbi elérhetőségeken tudják megtenni:
Óvoda: - faluovi@tahitotfalu.hu
- 30/943-4046 (hétköznap 8- 16)
Iskola: - tahitotfalu.iskola@gmail.com
- 26/385-741 (hétköznap 8-16)
Ezért tehát kérünk minden kedves szülőt, akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, hogy gyermekeink zökkenőmentes ellátása érdekében, az igényük leadását
2020.március 26. 12.00 időpontig tegyék meg.
A már megrendelt étkezés lemondására, illetve további igények jelzésére az intézményekben eddig megszokott rend szerint van lehetőség, a fenti elérhetőségeken.
 
Tahitótfalu, 2020. március 23.
 
Dr.Sajtos Sándor s.k.
polgármester

 tf-200323-1930-aktualis.jpg

 

2020. március 23. (hétfő) 19 óra - Aktuális információk

Tisztelt Tahitótfalui Polgárok!
Az országos járványügyi helyzetre való tekintettel az alábbi közleményt teszem közzé:

    március 20-án a Szentendrei Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya hivatalosan arról tájékoztatott, hogy Tahitótfaluban 2 fő került hatósági házi karanténba. Mindketten külföldről érkeztek haza, kimutatott vírusfertőzést nem regisztráltak náluk. A karantén mindkét esetben április 1-ig tart, mely betartását a kijelölt hatóság ellenőrzi,
    a mai nap délelőtt Tótfalun, a Hősök terén egy menetrendszerinti Volán járatról leszállítottak egy főt, aki rosszullétre hivatkozott. Felvettem a kapcsolatot a Szentendrei Járás Védelmi Bizottság elnökével és a helyi körzeti orvosokkal. Mindannyian azt rögzítették, ha vírusfertőzéssel állnánk szemben, akkor már megkezdődött volna településünkön a kontakt személyek felkutatása.Kérem Önöket, hogy csak azokat az információkat fogadják el, amelyeket az illetékes szakhatóságok által megkapok, és haladéktalanul továbbítok Önök felé. A két különböző kapacitással rendelkező mentő megjelenés is azt támasztja alá, hogy a leszállított férfi ellátásának orvosi indokoltsága különböző lehet.
    a mai nap folyamán egyeztettem az orvosi ügyelet vezetőjével és a két háziorvosunkkal, akik elmondták, hogy az ellátásra jogosultak fegyelmezetten, együttműködően keresik meg őket, így munkájukat zökkenőmentes végezhetik.

Végezetül tisztelettel kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék orvosaink és önkormányzatunk munkáját. A korábban közzétett információs rendszeren keresztül bizalommal fordulhatnak az önkormányzat ügyeleti rendszeréhez. Aki teheti, maradjon otthon! Segítsük egymást, segítsünk az idős vagy egyéb okok miatt rászoruló embertársainkon!
Tahitótfalu, 2020. március 23.
                                                                                             Tisztelettel és köszönettel:
                                                                                                                                                 Dr. Sajtos Sándor
                                                                                                                                                      polgármester
 

 

 

2020. március 19. (csütörtök) 17:00 - Jegyzői tájékoztatás a kifüggesztett szerződések, dokumentumok megtekintési idejéről

HIRDETMÉNY
A MEZŐGAZDASÁGI HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉSEK
a TERMŐFÖLD/INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSEK,
INGATLANÁRVERÉSI HIRDETMÉNYEK
KÖZZÉTÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRÓL

Tahitótfalu község közigazgatási területén kifüggesztésre kerülő dokumentumokra vonatkozóan
Magyarország Kormánya a 41/2020. (III. 11.) rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A veszélyhelyzetre való tekintettel a jogszabályi feltételeknek való megfelelés
céljából jegyzői hatáskörben az alábbiakat rendelem el.
A település hirdetőtábláján kifüggesztésre kerülő szerződéseket,
dokumentumokat az alábbi időpontokban tekinthetik meg:
Hétfői napokon 13.00. órától 14.00 óráig
Pénteki napokon 10.00 órától 11.00 óráig
a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal belső udvarán elhelyezett hirdetőtábláján.

Tahitótfalu, 2020. március 19.
Eőryné dr. Mezei Orsolya s.k.
jegyző

 

 tf-200318-1300-haziorvos.jpg

2020. március 18 (szerda) 12:30 - Háziorvosi tájékoztató

Dr. Bellavics Erzsébet címzetes főorvos asszony  tájékoztatása a jelenlegi helyzetről:
Tahitótfalu területén koronavírusos, karanténba helyezett beteg tudomásom szerint jelenleg nincs. Mindkét felnőtt háziorvosi szolgálat a megszokott rendelési időkben működik.
Ami eltér a megszokottól:

    A krónikus betegeknek nem kell személyesen megjelenni receptjeikért a rendelőben, azt telefonon kérhetik, azután E-receptként fellőjük a ”felhőbe”, másnap TAJ kártyájuk felmutatásával bármelyik gyógyszertárban kiválthatják! A telefonos kérés a délelőtti rendelésen: 11:00 - 12:00 óra között, a délutáni rendelésen: 12:00 - 13:00 óra között a legoptimálisabb!
    Lázas, köhögős, náthás beteg a háziorvosával telefonos egyeztetés után jelenhet meg a rendelőben.
    Az orvosi váróteremben egyszerre 2 beteg tartózkodhat, a többieknek kint kell várakoznia. A rendelő, váró fertőtlenítése megoldott!
    A rendelő telefonja a megnövekedett hívások miatt sokszor foglalt, kérjük megértésüket!
    Az idős, krónikus betegek ne hagyják el otthonaikat, ha egészségi állapotukban változás áll be telefonon keressék háziorvosukat!

A kialakult járványügyi helyzetben higgadt, pánikmentes, egészségtudatos, a járványügyi rendeleteket betartó magatartás szükséges:
Kötelező a védelmünkben: gyakori kézmosás, kézfertőtlenítés, a tömeg kerülése!
A rendelőben az eddigi tapasztalok alapján a betegek felelősségteljesen viszonyultak a kialakult helyzethez, ami reményt ad ahhoz, hogy együtt, összefogva legyőzzük a ránk váró nehézségeket!
 

 tf-200316-1900-tajekoztato-telepulesuzemeltetes.jpg

 

2020. március 16. (hétfő) 19:00 - Településüzemeltetés a rendkívüli helyzetben:

Tisztelt Ügyfeleink! 

Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal Magyarország Kormánya veszélyhelyzetre vonatkozó 41/2020. számú rendelete alapján ideiglenesen korlátozta az ügyfélfogadását. Fenti rendelkezéssel együtt Tahitótfalu Önkormányzatának Település Üzemeltetési irodája az ügyfélfogadás szüneteltetése mellett továbbra is végzi a feladatait. Beadványaikat, kérelmeiket postai úton, vagy a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal falán lévő postaládába helyezve küldhetik el ügyintézőinknek. Fontos és sürgős esetben bejelentéseiket és kérelmeiket elküldhetik elektronikusan az uzemeltetes@tahitotfalu.hu vagy falugondnok@tahitotfalu.hu e-mail címre. Fontos és sürgős esetek közé elsősorban a súlykorlátozással védett útra történő behajtási kérelem, a közterület-bontási kérelem, a közvilágítási hiba bejelentése, valamint más, a közterületen tapasztalt, az emberi épséget és vagyont veszélyeztető helyzetek bejelentése tartozik. Az engedélyekkel kapcsolatos befizetés kizárólag átutalással teljesíthető a kollégáink által megadott módon.
A komposztládák és hulladékgyűjtő edények kiadása/cseréje átmenetileg szünetel. Hulladékgyűjtő zsákok kaphatók az éjjel-nappali boltban a Szentendrei út 73. szám alatt. Helyszíni szemlét a járványveszélyre tekintettel bizonytalan ideig nem, vagy csak nagyon indokolt esetben tartunk. Kérem, vigyázzanak magukra, tartsák be a járványügyi
előírásokat!  

Dr. Sajtos Sándor  polgármester s. k.

 

 tf-200316-1800-tajekoztato-mindenzarva.jpg

2020. március 16. (hétfő) 18:00 - Nem tartják meg a sport- és kulturális programokat, a klubokat átmenetileg szüneteltetik

Tisztelt Látogatók!
Magyarország Kormánya veszélyhelyzetre vonatkozó 41/2020. számú rendelete alapján a járványügyi helyzetre való tekintettel a Faluházban, a Népházban, a Sportcsarnokban
és a Sportszárban tartott programok, csoportos foglalkozások, klubok a mai naptól nem kerülnek megtartásra. Jelenleg a legfontosabb feladatunk a megelőzés,
a járvány tovább terjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása. Megértésüket köszönjük!  Dr. Sajtos Sándor polgármester, Tahitótfalu Község Önkormányzata

 tf-200315-1645-tajekoztato-ovodavezeto.jpg

2020. március 16. (hétfő) 16:00 - A Petőfi Sándor utcai óvodában egy csoportban tartanak alapügyeletet, a fejlesztő foglalkozásokat online tartják

Tisztelt Szülők!
2020. március 18-tól az alapügyeletet – a lecsökkent létszám miatt – a Petőfi Sándor utcai óvodában fogjuk biztosítani mindkét óvodából azoknak a gyermekeknek,
akik ezt már hétvégén jelezték. Bejutás csak az első kapun keresztül lesz lehetséges. Az óvodai nevelés folyamatosságának fenntartása érdekében, pedagógusaink
hetente fognak küldeni Önöknek, napokra lebontott tevékenység tervezeteket, ötleteket, melyek otthoni megvalósításához online nyújtanak segítséget.
A szakértői javaslatok és a logopédiai felmérések alapján előírt fejlesztő foglalkozásokat, továbbra is elérhetővé tesszük a gyermekek és a szülők számára,
szakembereink segítségével online. Tahitótfalu, 2020. március 16.  Dr. Sajtos Sándor polgármester s.k. ,Bánáti Anita s.k. intézményvezető

 

2020. március 15. (vasárnap) 16:00 - Tahitótfalui Óvodák

Kedves Szülők!

Köszönjük mindenkinek a gyors reagálást tegnapi közleményünkre, így ma reggelre egy pontos létszámmal tudtunk kalkulálni az étkezés és a behívandó dolgozók tekintetében! Mindkét óvodában 1-1 csoporttal fogunk működni az elkövetkező héten. Hétfőn és kedden lehetőséget adunk az otthon maradó gyermekek ruháinak, cipőinek és játékainak hazavitelére, a kapuk nyitvatartási idejében (6-9, 12:30-13 és 15-17 óra között), ezzel az újranyitás előtti, fertőtlenítő takarítás hatékonyságát tudjuk megnövelni. Kollégáimmal együtt szeretnénk segíteni a családoknak abban, hogy gyermekeikkel ezt a kényszerszünetet tartalmasan tudják eltölteni, ezért hetente fognak a pedagógusoktól otthon megvalósítható ötleteket, javaslatokat kapni, a csoportok működő levelezőrendszerén keresztül. Kérdés, probléma esetén bátran keressenek telefonon!


                                                                                                                              Bánáti Anita
                                                                                                                          intézményvezető

tf-200314-1430-tajekoztato-idosek.jpg 

2020. március 14. 14:30 - Tahitótfalu Község Önkormányzata

A koronavírus fertőzés megelőzésével kapcsolatos felhívás!

Azok a tahitótfalui, 65 év feletti, vagy krónikus beteg lakosaink, akiknek a koronavírus helyzet miatt, gondot okoz a napi élelmiszer, gyógyszer beszerzése, jelezzék a polgármesteri hivatal erre fenntartott (30) 384 7083 telefonszámán. Ugyanezen a számon várjuk az 50 év alatti, segíteni szándékozók jelentkezését is, akiktől szeretnénk az elérhetőségükön kívül azt is megtudni, hogy a nap mely időszakában számíthatunk a segítségükre.
Dr. Sajtos Sándor s.k.
polgármester

 

2020. március 14. 14:30 - Tahitótfalui Óvodák

Tájékoztatás a koronavírus elleni hatósági intézkedésekről
A tájékoztatások folyamatosan frissülnek !!!!!
2020. március 14. 11.00 óra

Tisztelt Szülők!


A március 12-én közzétett intézkedéseinket módosítjuk, a tegnap esti miniszterelnöki nyilatkozat figyelembevételével 2020. március 16-tól az országosan kihirdetett járványügyi veszélyhelyzet fennállásáig, a Tahitótfalui Óvodák, Mini Bölcsőde és Konyha alapügyeletet biztosít kizárólag azon gyermekek számára, ahol mindkét szülőnek továbbra is munkába kell járnia és a gyermek biztonságos felügyelete másképp nem megoldható.

Kérjük minden szülőtől, hogy a mai nap folyamán jelezzék számunkra az alábbi elérhetőségek valamelyikén, hogy az ügyeleti ellátást jogosultak-e igénybe venni:

az óvoda e-mail címére (faluovi@tahitotfalu.hu)
messenger üzenetben (https://www.facebook.com/tahitotfaluovodak)
telefonon, sms-ben az alábbi telefonszámokon: 30-326-6272, 30-943-4046Ez a rendelkezés mindaddig érvényben marad, amíg a megjelenő kormányrendelet másképp nem határozza meg, illetve más hatáskörébe nem utalja az óvodák, bölcsődék működésének szabályozását.


Tahitótfalu, 2020. március 14.Dr. Sajtos Sándor s.k. Bánáti Anita s. k.
polgármester intézményvezető

 

 tf-200314-1300-tajekoztato.jpg

2020. március 13. 16:00 - Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal

K Ö Z L E M É N Y
A Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatal
Ügyfélfogadásának szüneteléséről a Koronavírus veszély miatt

Tisztelt Ügyfeleink!


Magyarország Kormánya a 41/2020. (III. 11.) rendeletében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére 2020. március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett ki. A veszélyhelyzettel kapcsolatos rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek. A kormány a veszélyhelyzet fennállásának szükségességét folyamatosan felülvizsgálja.
A vészhelyzet kihirdetésével rendkívüli jogrend lépett életbe, mely különböző korlátozások bevezetését jelenti. Erről bővebb és hiteles tájékoztatást a www.koronavirus.gov.hu oldalon olvashatnak.
A Kormányrendelet számos feladatot hárított az Önkormányzatokra így az Önkormányzatok működőképességének fenntartása minden körülmények között szükséges, kiemelten a polgármester és a jegyző személyére. Jelenleg a legfontosabb feladatunk a megelőzés, a járvány tovább terjedésének, a járványgócok kialakulásának megakadályozása, ennek érdekében a Közös Önkormányzati Hivatal tekintetében az alábbi intézkedést tesszük:

a Tahitótfalui Közös Önkormányzati Hivatalban az ügyfélfogadás
2020. március 16.-tól szünetel!
2021 Tahitótfalu, Kossuth Lajos u. 4. Községháza épületében illetve
2024 Kisoroszi, Széchenyi út 93. Községháza épületében egyaránt!

Ügyintézésre az alábbi lehetőségeik vannak:
- elektronikus úton: tahitotfalu@tahitotfalu.hu vagy a hivatal egyes ügyintézőihez tartozó elérhetőségeken vagy
- postai úton a fenti címekre küldött levélben vagy
- a Községháza épületén elhelyezett külső zárt fali postaládába, amelyet naponta kétszer ürítünk.
- telefonon: Tahitótfalu Kh a 26/387-198 vagy Kisoroszi Kh. a 26/392-015 számon illetve a www.tahitotfalu.hu illetve a www.kisoroszi.hu honlapon az egyes ügyintézőkhöz tartozó elérhetőségeken!

A polgármester és a jegyző fogadóórája szünetel.
Kérjük ügyfeleinket, hogy hivatali ügyeiket lehetőség szerint elsősorban interneten vagy telefonon intézzék!
Fenti rendelkezések visszavonásig érvényesek.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!

Tahitótfalu, 2020. március 13.

Dr. Sajtos Sándor s.k. Eőryné dr. Mezei Orsolya s.k.
polgármester jegyző