Három képviselő kezdeményezésére rendkívüli testületi ülést hívott össze Sinkó Vilmosné, Zebegény pogármestere. A rendkívüli ülés egyetlen napirendi pontja a kialakult árvízkárok helyreállításának pályázati lehetőségeiről és a károk elszámolásának menetéről szóló tájékoztatás, valamint az ezzel összefüggő határozatok meghozatala.

Három jelentős veszélyhelyzetről tájékoztatott Sinkó Vilmosné.  A Malomvölgyi-patak folyamatosan magas vízállású, ami veszélyezteti a község belterületi lakóit főleg az Almáskerti részen. A másik veszélyhelyzetet a partfalak omlása idézte elő, ami szintén összefüggésben van a jelentős csapadékmennyiséggel, amely az eltelt hetekben elárasztotta a térséget. Harmadikként a Duna áradását emelte ki a polgármester asszony. A Duna visszanyomta a patak vizét, így a belvíz is elárasztotta a község egy részét. Szombattól Pest megyében is kihirdették a vészhelyzetet, ez azt jelenti, hogy ettől a naptól a védekezésre fordított összegeket el lehet számolni valamilyen mértékben. Az ez előtti védekezési költségeket egyelőre nem tudni, hogy milyen alaptól lehet megigényelni – tájékoztatott a polgármester. Elmondta, hogy eddig 850 ezer Ft fölötti összeget költött a falu védekezésre, majd kronológikus sorrendben ismertette a védelmi intézkedéseket. Beszélt az almáskerti problémáról. Itt az első nagy víz után megkeresték a vízgazdálkodási társulatot, hogy a tározók kialakításához mielőbb lássanak hozzá. Többször tettek helyszíni bejárást, melyekről jegyzőkönyv készült.

Zebegény lakosságát aggodalommal tölti el, hogy a törökmezei tó gátja bármikor átszakadhat, és az így lezúduló ár rendkívüli károkat idézhet elő. Kiderült, hogy a horgásztavat a nagymarosi horgászegyesület felügyeli. Sinkó Vilmosné polgármester többször megkereste őket, hogy a gát megbízhatóságáról érdeklődjön, de miután érdemi választ nem kapott május 26-án levelet küldött a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Felügyelőséghez. Erre a mai napig semmilyen választ nem kapott.

Közben leomlott az első partfal, ezért levélben Harrach Péter országgyűlési képviselőhöz fordult segítségért, hogy interpelláljon 1,5-2 milliárdos keret felállításáért a korábbi löszfalprogram újraindításához.

Az almáskerti vízelvezetés problémájára vonatkozóan május 31-én érkezett meg az önkormányzathoz Pál János vízgazdálkodási szakértő véleménye, amelyben leírta, hogy 100 méter hosszan övárok létesítésére van szükség megfelelő elvezetéssel, hordalékgátlókkal.

Az első löszfalomlás után kért az önkormányzat egy statikai szakvéleményt Zsoldos Mihály építésügyi szakértőtől, de a továbblépésre vonatkozóan nem tudott tanácsot adni. Jelenlegi állapotában is veszélyes a löszfal, de a támfal építése is kockázatos. Ekkor kérték a tűzoltóság segítségét, hogy a fal szélén lévő fákat vágják le, hogy súlyuk ne terhelje a löszfalat. A tűzoltók csak a polgármester felelősségvállalása mellett vállalták a munka elvégzését. Közben megérkezett a dunai árvíz, ez ügyben is védekeznie kellett az önkormányzatnak.

Ezt követően az önkormányzat műszaki vezetője kapott szót, elmondta, hogy a löszfallal kapcsolatos probléma a legsúlyosabb. A falu közepén van a Kálvária domb, most szárad össze a föld, továbbra is veszélyes. Sajnos nem fogják tudni az egész hegyet támfalakkal megtámasztani. A képviselő-testületnek abban kell döntenie, hogy melyek azok a löszfalproblémák amelyeket bele tehetnek a vis maior pályázatba, melyiket kell a lakossággal saját erőből megoldani.

A továbbiakban a képviselők és a lakosság kérdéseit válaszolta meg a polgármester és a műszaki vezető.