A Széchényi-díjas akadémikus több olyan problémára is rávilágított, mely akkor és most is meghatározó. Ezek közé tartozik többek között a technika vívmányainak jó, vagy rossz célokra történő felhasználása, a jog a törvényesség és a tisztesség kérdése, a szabadság és az egyenlőség témaköre, valamint az erkölcsösség és az erővel való visszaélés dilemmája is