A területileg illetékes szolgáltató, a DMRV Zrt fejlesztési célkitűzéseinek megvalósítása során kiemelt figyelmet fordított a szigorodó hazai és uniós környezetvédelmi előírások teljesítésére. Mindezt oly módon, hogy szem előtt tartották a fogyasztók, a lakosság és az önkormányzatok igényeinek és elvárásainak megfelelő minőségű szolgáltatás megvalósítását. A társaság a korábbi években is sikeresen pályázott több európai uniós pályázati lehetőségre, melynek köszönhetően uniós forrásból számos Víziközmű beruházást, és a környezet védelmét szolgáló fejlesztéseket tudtak megvalósítani.  A szentendrei szennyvíztisztító telep fejlesztése újabb fontos állomás ezen az úton, ami hozzájárul ahhoz, hogy DMRV Zrt a környezeti fenntarthatóság elvárásai mellett, a víz minőségének teljes körű felhasználását, az ivóvíz minőségének javítását és a szennyvízelvezetés és tisztításának korszerűsítését biztosítja – mondta a megnyitó ünnepségen Virág László a DMRV vezérigazgatója.

" Az elmúlt 11 év meghatározó volt a DMRV ZRT történelmében. Szennyvíztisztító telepeink fejlesztésére 18 darab európai uniós pályázaton 13,6 milliárd forintnyi értékben nyertünk támogatást. Ezen beruházások egyike része volt a környezeti és energiahatékonysági program, ahol jelenleg a szentendrei szennyvíztisztító fejlesztése tárgyú kell 22 215 2016 48 azonosítószámú, a kormány által nemzetgazdasági szempontból kiemelt projekt is. A projekt a szentendrei szennyvízelvezetési agglomerációt Szentendrén, és a térségben további nyolc település szennyvíztisztítását oldja meg. A projekt célja a szentendrei szennyvíztisztító telep technológiai fejlesztése és korszerűsítése, a meglévő hálózati átemelők teljes körű távfelügyeleti kialakítása volt. A szennyvíztisztító telep fejlesztés keretében a hidraulikai és biológiai tisztítás kapacitás bővítésére, és új iszapkezelő rendszer létesítésére került sor."

Magyarország az európai uniós csatlakozási szerződésben a települési szennyvíztisztítás területén vállalta, hogy a település szennyvíztisztításáról szóló irányelv feltételei a szerződésben meghatározott határidőre teljesülnek. A nemzeti települési szennyvízelvezetési és tisztítási megvalósítási program értelmében a kijelölt szennyvízelvezetési agglomeráció területén, a települési szennyvíz elvezetését és a szennyvizek biológiai tisztítását meg kell valósítani.

A szentendrei szennyvíztisztító a Duna és a Dera patak közötti területen fekszik. A telep regionális feladatokat lát el: fogadja és tisztítja Szentendre, Pomáz, Csobánka, Leányfalu, Tahitótfalu, Dunabogdány, Visegrád, Szentgyörgypuszta, Kisoroszi, Pócsmegyer, Surány és Szigetmonostor elválasztó csatornarendszereinek szennyvizét valamint a térség szippantott szennyvízeit. A szentendrei szennyvíztisztító telepet 1970-ben helyezték üzembe, melyet a későbbiekben többször bővítettek, korszerűsítettek. Az elmúlt évtizedekben a telep többi műtárgya, berendezése erősen elhasználódott, az üzembiztonság nem érte el az elvárható szintet. – ezzel indokolta Balogh Zsolt műszaki igazgató a szennyvíztelep korszerűsítésére tett erőfeszítéseket.

"2016-ban tehát szükséges és műszakilag teljesen indokolt volt a telep átfogó fejlesztésének korszerűsítésének igénye. A 2016-ban indult fejlesztés társaságunk számára egy kitartó hosszú munka volt, melynek eredményeképpen elmondható, hogy minden fáradságot megért! Mert egy olyan telephelyet  helyezhetünk üzembe, melyet 2016 ban megálmodtunk."

Fülöp Zsolt Szentendre polgármestere nemcsak a meg újult szennyvíztelep műszaki bravúrjait, azok környezetet megóvó tulajdonságait, korszerűségét üdvözölte, de az összefogás, az együttműködés megvalósulását is.

 "Példaértékű, ahogy a kormányzat, az önkormányzat és a szolgáltató  együttműködik azért, hogy a polgáraink otthon érezzék magukat. Én bízom abban, hogy ez a fejlesztés tovább fog menni, hiszen a Budapestről illetve a Magyarországról a lakosság dinamikus Budapest környéki településekre kiköltözése, a dinamikusan növő lakosságszám miatt szükséges az alapszolgáltatások bővítése. Ennek fontos állomása ennek a szennyvíztisztító telepnek az átadása. És ehhez kapcsolódóan természetesen a DMRV-vel közösen megyünk tovább: a szentendrei csapadék és szennyvíz szétválasztásával illetve természetesen az ehhez kapcsolódó beruházások előkészítésével kapcsolatban. Bízunk abban, hogy ehhez is természetesen megkapjuk a kormányzat támogatását. Köszönöm azoknak a munkáját, akik az előkészítésben és a kivitelezésben részt vettek. És külön köszönöm a döntéshozóknak, hogy lehetővé tették azt, hogy együtt dolgozzunk, és így együtt, közösen örülünk, hogy átadhatjuk így a szennyvíztisztító telepet."