A felmerült kérdések érintették a Helyi Építési Szabályzat tervezett változásait is.