A szomszédos terület is osztatlan közös tulajdonban van, azt közel öt évvel ezelőtt vette haszonbérbe az önkormányzat és tervszerű erdőművelést folytat rajta. Pintér Zoltán, az önkormányzat erdészeti szakirányítója elmondta, Magyarországon ritkaság, hogy egy önkormányzat ilyen közösségi célt felvállal. A falu vezetésének célja nem a gyors haszonszerzés, hanem az erdő hosszú távú megőrzése, természeti értékének növelése. Éppen ezért tarvágás helyett úgynevezett örökerdő-gazdálkodást folytat, fő célkitűzése az erdő tarvágás (végvágás) nélküli kezelése a talaj védelmének érdekében; hogy az erdőborítás a terület minden részén, állandóan fennmaradhasson. Ez magas szakmai színvonalú munkát igényel, melyet a közbeszerzésen nyertes Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai végeznek el. A tahi hegyoldalon osztatlan közös tulajdonban lévő, 010/1-es és 06-os, rendezetlen erdő területek haszonbérbe vételével kapcsolatos döntést legutóbbi ülésén hozta meg a képviselő-testület és megbízta dr. Sajtos Sándor polgármestert az előkészítő munkák elvégzésével.