Az Áprily-hét eseményei egy központi téma köré szerveződnek. Idén a költő szülőföldjére, a Sóvidékre, tágabban értelmezve Székelyföldre irányult a figyelem. Immár hatodik alkalommal kezdődött jótékonysági estéllyel az Áprily-hét. A különleges alkalom helyszíne a bálteremmé alakult tornacsarnok volt. Az est háziasszonyának tisztét az alapítvány kuratóriumi elnöke, Mezei Anna töltötte be. Megnyitó beszédében megemlékezett a szervezet alapítójáról, a költő közelmúltban elhunyt unokájáról, Jékely Adrienne-ről, Ádikáról. Mezei Anna a búcsú szavai után beszámolt az Áprily Iskoláért Alapítvány munkájáról, anyagi helyzetéről, valamint a partneri együttműködésekről. Végezetül megköszönte támogatók segítségét.  Az iskola tanulói műsorukkal járultak hozzá az estély jó hangulatához.. Idén - a műtárgyárveréssel együtt - a bál bevétele közel 550 ezer forint volt. Az összeget az iskolások javára használják fel. 

Az Áprily-hét rendezvénysorozata vasárnap reggel református istentisztelettel folytatódott. Hétfőn, az Áprily-napon a Parajdról érkezett Kelemen Magdolna énekével kezdődött  „ Az erdőn túl…" című emlékműsor. A rendezvénysorozatnak állandó eleme a rajz- és képzőművészeti pályázat, melyet idén - a székely monda nyomán - „A Dáriusz kincse” címmel hirdettek meg. A pályázatra érkezett alkotásokból minden évben kiállítást rendeznek, melyet az Áprily-napon nyitnak meg. Az általános iskolások idén is négy korcsoportban küldtek be alkotásokat, melyek székely mondákat, valamint verseket illusztrálnak. A díjkiosztót követően néptáncbemutató következett, majd kezdetét vette a vers- és prózamondó verseny. Idén a választható lírai és epikai művek témája a Sóvidék, a Székelyföld, Áprily gyermekkorának helyszíne volt.  A sportcsarnokban megtartott eredményhirdetésen a nagyközönség is meghallgathatta az első helyezettek produkcióit.

A hét folyamán a gyerekek tanáraik vezetésével, csoportos kézműves- és irodalmi fogalakozásokon vettek részt. A tanulók látogatást tettek az Áprily-völgyben, megkoszorúzták a költő emléktábláját, felkeresték a sírját a temetőben. A Duna moziban két természetfilmet, a kisebbeknek pedig mesefilmet vetítettek.  Ugyancsak a moziban került sor Kováts István régész előadására, aki az iskola területén végzett ásatásokról beszélt a gyerekeknek. Több, mint tíz éve sportversenyek is kapcsolódnak az Áprily-héthez. Az alsó tagozatosok sor és váltóversenyeken vettek részt. A nagyobbak teremfoci- és floorballbajnokságon mérték össze ügyességüket.  A házigazdák mellett dunabogdányi, verőcei és nagymarosi csapatok indultak az Áprily-kupán. A sorversenyt Nagymaros, a két labdajátékot Visegrád nyerte, így az összesített sportversenyben az Áprily csapata végzett az első helyen.