A felvétel utolsó részében az alábbi napirendi pontok megtárgyalása látható:

0:00:32  Belterületbe csatolás iránti kérelmek (a kérelmeket jóváhagyta a testület)

0:04:31  A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet módosítása, avagy közterületen az alkoholfogyasztásának megtiltása (a döntést a képviselő-testület elhalasztotta, mivel több aggály is felmerült a tiltással kapcsolatban, később újra tárgyalnak róla)

0:16:03 Döntés a Dunakanyari Önkormányzati Társulás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodásának jóváhagyásáról (Két okból módosítani kellett a társulási megállapodást: az egyik ok, hogy Kisoroszi kilépett, a másik pedig az volt, hogy törölték a hitel igénybevételének lehetőségét a költségvállalásból. A tagok rögzítették, hogy a tahi tűzoltóőrs és mentőállomás megépítése állami feladat. A terveket a társulás már elkészíttette, annak életben tartását, hogy bármikor megvalósítható legyen a beruházás a tagok vállalják.)

0:18:52  Javaslat a Dunabogdányi Németekért Közalapítvány kuratóriumának módosítására, az Alapító okirat módosítása (A Dunabogdányi Németekért Közalapítvány két kuratóriumi tagja (Rudolf Jánosné titkár és Spanisberger János), továbbá az egyik felügyelő-bizottsági tag (Horváth Imréné elnök) bejelentette, hogy lemond ezen alapítványi tisztségéről. Lakatosné dr. Schilling Dorottya kuratóriumi elnök az alábbi személyekre tett indítványt: a Kuratóriumba Lang Krisztina és Kovács Henrietta, míg a Felügyelő Bizottságba Némethné Herr Alexandra megválasztását kéri. A kuratórium elnökének kérését a képviselő-testület jóváhagyta.)

0:22:34  Erzsébet királyné út csapadékvíz elvezetésének ügye (Schuszter Gergely polgármester tájékoztatta a testületet, hogy elkezdődött az Erzsébet királyné út és a 11 főút összekötő útjának építése, de leálltak vele, mivel egyúttal meg kell oldani az Erzsébet királyné út felszíni csapadékvizének az elvezetését is. Eddig a szennyvízcsatornába folyt a nagy része, ezt azonban meg kell szüntetni. Jelenleg még tartanak a mérések, számítások, hogy elvezethető-e a csapadékvíz a bekötőútnál. A polgármester azt javasolta, hogy térjenek vissza a témára egy későbbi ülésen, amikor már tudni fogják, milyen lehetőségek vannak a probléma megoldására és ezek mekkora költséget jelentenek. A polgármester javaslatát elfogadták a képviselők.)

0:29:43  Polgármesteri beszámoló és egyebek (Ebben a napirendi pontban döntöttek a képviselők a tanuszoda használatba adási szerződésének meghosszabbításáról és egy telekalakítási szerződés megkötéséről.  Emellett szó esett még a Kiscuki köz világításáról, valamint arról, hogy több helyen kiégtek a világítótestek. Kérdés hangzott el a köztéri szemetesek kihelyezésének időpontjával és az új csemetefák locsolásával, valamint az önkormányzati ülések meghívójának közösségi oldalon való megjelenésével kapcsolatban.)