00:00:45 - Beszámoló a Rendőrkapitányság 2022. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről

00:17:28 - A 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítása

00:25:57 - Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotása

00:35:42 - Beszámoló a 2022. évben végzett belső ellenőrzésekről

00:39:10 - A Bogdányi Híradó 2023. évi hirdetési tarifák módosítása

00:47:24 - A 2023. évi szociális célú tűzifaprogram

00:56:31 - Önkormányzatok rendkívüli támogatása c. pályázati felhíváson való indulás

01:00:40 - Millenniumi emlékmű fapótlás

01:13:25 - Útjavítási munkálatok felmérése

Elmaradt - Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

01:40:57 - Egyebek

 

Dunabogdány, 2023. április 17.