00:00:42 - Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról

00:25:38 - Döntés Dunabogdány Község Önkormányzata és a Danubia Televízió közötti 2024. évi együttműködési megállapodásról

00:35:33 - A Fővárosi Vízművek Zrt.-vel az előre nem látható helyzetekből keletkező pótlási, felújítási munkákra vonatkozó keretszerződés jóváhagyása

00:38:16 - A települési főépítésszel kötött szerződés meghosszabbítása

00:39:22 - A 2024. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői számára

00:41:05 - Tájékoztatás a polgármester szabadságának ütemezéséről

00:42:42 - Tájékoztató a Német Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi tevékenységéről

01:11:22 - A helyi települési és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

01:13:33 - Polgármesteri beszámoló a két ülés közötti időszak eseményeiről

01:17:10 - Egyebek