A 2017. május 31-ei ülés felvételének 1. része

Ebben a részben az alábbi napirendi pontok megtárgyalására került sor

 

0:01:00 Napirend előtt: Molnár Csaba polgármester tájékoztatója a két ülés között történt eseményekről

0:20:11 Napirend elfogadása

0: 20:19 1. napirend: A 2016. évi költségvetési beszámoló, azaz a zárszámadás elfogadása

0:32:46 2. napirendi pont: Kisoroszi Község Önkormányzatának SzMSz-éről szóló rendelet módosítása a bizottságok tekintetében, bizottsági tagok eskütétele