00:03:01 - Családsegítő és Gyermekjóléti Társulás 2022. évi beszámolójának elfogadása

00:03:58 - Pro Visegrád Nonprofit Kft 2022. évi pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása

00:04:39 - Visegrádi Városfejlesztő Kft 2022. évi pénzügyi mérlege, beszámolójának elfogadása

00:06:54 - Az önkormányzat 2022. évi zárszámadásának elfogadása

00:09:01 - Lakossági hulladékszállítás felülvizsgálata

00:11:33 - A Magyar Falu Program keretében meghirdetett „Út, híd, járda építése/felújítása" tárgyú pályázat benyújtása

00:15:07 - Mátyás Király Művelődési Ház és Városi könyvtár igazgatói állására ályázat kiírása

00:23:19 - Az Országgyűlés 5/2023 (111.31.) számon elfogadott békepárti határozatának elfogadása/megerősítése

00:37:51 - A 2022. évi belső ellenőrzési terv végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

00:38:30 - Budapest Sightseeing Kft. járati engedélyének meghosszabbítása iránti kérelem

00:42:43- Döntés a TOP-Plusz 1.1.3-21 Helyi és térségi turizmusfejlesztés közbeszerzési felhívásnak jóváhagyásáról

00:45:30 - Igazgatási szünet meghatározása

00:49:38 - Első pótnapirend

00:50:31 - Második pótnapirend

00:51:57 - Harmadik pótnapirend

00:53:39 - Negyedik pótnapirend

00:55:13 - Egyebek