Napirendi pontok:

1. A szentendrei tűzoltóság beszámolója

2. Beszámoló a fogorvosi ellátásról

3. Döntés a 03/1 erdővel kapcsolatos erdőgazdálkodási munkák elvégzésére beérkezett ajánlatokról

4. Tájékoztatás a két ülés között történt fontosabb eseményekről

5. Bizottságok beszámolója

6. Tulajdoni ügyek

7. Egyebek