A 2020. július 9-én megtartott ülés napirendi pontjai:

1. Beszámoló a belső ellenőrzési feladatok 2019. évi végrehajtásáról

2. Visegrád Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének módosításáról

3. Visegrád Város Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról

4. Visegrád Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetésének módosításáról

5. Visegrád, Rév utca 6. sz ingatlan közúttá nyilvánításáról

6. A Polgármesteri Hivatal tetőterének átalakításáról

7. A Rákóczi lejtő útépítésével kapcsolatos tervezési szerződés módosításáról, a tervezés, és az átépítés lezárásáról

8. Elővásárlási joggal kapcsolatos döntésekről
a) Visegrád 644/1 hrsz.
b) Visegrád 142/1 hrsz.
c) Visegrád 735/1 hrsz.
d) Visegrád 141 hrsz.

9. Főépítészi megbízási szerződés meghosszabbításáról

10. Háziorvosi beszámoló a 2019. évi működésről

11. Figyelj Rám! Közhasznú Egyesület 2019. évi beszámolójának elfogadásáról

12. Beszámoló a 2019. évi Palotajátékokról

13. Döntés a városi kitüntetésekről – ZÁRT

14. Visegrád Lepence-völgy Strandfürdő Kft. szerződésmódosítási kérelméről - ZÁRT