00:05:57 - A pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló rendelet megalkotása

00:06:56 - Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2017. (VI. 22.) önkormányzati rendelete hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól módosításáról

00:10:05 - A helyi adókról szóló 19/2012. (Xl. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról

00:13:05 - Visegrád Város Önkormányzat III. negyedéves költségvetési beszámolójáról

00:14:51 - Igazgatási szünet elrendeléséről

00:15:45 - Polgármesteri jutalomról és a költségvetési rendeletben rögzített jutalomkeret intézményi felhasználásáról

00:21:16 - Visegrád Város közvilágítása LED-es korszerűsítésének tervezési és kivitelezési munkáihoz kapcsolódó műszaki ellenőri feladatok ellátására érkezett árajánlatok elbírálásáról

00:22:49 - A Visegrád 811/2 hrsz.-ú ingatlan értékesítése

00:24:15 - Budenszkiné Toldi Mónika kérelméről

00:25:24 - Visegrád város településrendezési eszközeinek módosításáról

00:27:09 - Közmeghallgatás időpontjának megtárgyalása

00:33:59 - Egyebek