Eseti bizottságot hozott létre a testület a DMRV Zrt. szerződésének kiváltására. A vizsgálat eredménye alapján döntenek majd a felajánlott törzsrészvény megvásárlásáról. Elfogadták a képviselők a járási ügysegéd irodahasználatára vonatkozó szerződést, valamint a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság munkatervét. Egyebek napirendi pontban Pályi Gyula ismertette a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szentendrei Tankerülete részéről érkezett észrevételeket, majd tájékoztatott a Leutenbach képviselő-testülete által korábban a szabadtéri színpad építésére felajánlott 6.000 euró tervezett felhasználásáról. A testvértelepülés polgármesterével lefolytatott egyeztetések alapján az összeg felét az iskolai étkezőre, a másikat  pedig a Dunabogdányi Óvodáért Alapítvány támogatására fordítják. A február 25-én megtartott rendkívüli ülésen a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet, valamint a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosításáról döntött a testület, majd az önkormányzat és a Dunabogdányi Vízmű Nonprofit Kft. között 2006-ban megkötött használati szerződést hosszabbították meg további három évre. Az egyebek napirendi pontban a Száraz-patak áradásáról, a település legidősebb lakójának köszöntéséről és a Szent Donát utcai körforgalom helyzetéről tárgyalt a testület.

A március elején megtartott ülésen a képviselők tárgyaltak a helytörténeti gyűjtemény elnevezéséről  az idei igazgatási szünet ütemezéséről és a 2013. évi Cafeteria Szabályzatról. A testület tagjai megismerték és elfogadták az óvoda házirendjét és a felvételi időpontját. Pályi Gyula polgármester ismertette az iskoal állami fenntartásba adásával összefüggő tárgyi eszközök leltárát majd elfogadták a képviselők az ezévi közbeszerzési tervet, valamint a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodásának módosítását, és az Intézmény 2013. évi költségvetését, azzal a kitétellel, hogy az továbbra is  a normatív bevételeiből fedezze működését.  Egyebek napirendi pontban a vaddisznók okozta belterületi károkról, valamint az ifjúsági szálló működése miatt érkezett panaszról tárgyalt a képviselő-testület.