Először a település vagyonát képező víziközmű-hálózat állapotáról, az elmúlt évben végzett javítási, karbantartási és felújítási munkákról beszélt. Ezt követően Dunabogdány  elmúlt négy évi költségvetési adatainak összehasonlításával folytatta tájékoztatóját.  Elmondta, hogy évről-évre növekszik az adóbevétel. Viszont ezzel együtt csökken az állami támogatás. 2018-ra 126 millió forintot terveztek, ezt 30 millió forinttal haladta meg a település.  Bruttó 500 millió forint Dunabogdány költségvetése a pályázati támogatások nélkül. Kb. 320 millió forint az óvoda, 47 a vis maior, 30 millió az orvosi rendelőre kapott támogatás. Ezt követően a bevételek és a kiadások eloszlását vázolta a polgármester.  A 2018-ban végzett, vagy elkezdett fejlesztések között említette az orvosi rendelő -, valamint a Svábhegy utca burkolatának felújítását, a Táncsics Mihály út aszfaltozását, a Malom utca vízelvezetésének és burkolatának megépítését és az iskolai rendezvénytér kialakítását.  A polgármester elmondta, hogy az iskolaudvari sportparkra is sikerült pályázati forrást elnyerni, a beruházást a Nemzeti Sportközpontok nevű állami szerv bonyolítja le. Ezt követően az óvodaberuházásra tért át Schuszter Gergely polgármester. Elmondta, hogy az árak növekedése miatt vagy a műszaki tartalmat kell csökkenteni, vagy többlettámogatást kell igényelni. Jelenleg arról egyeztetnek, hogy melyik megoldásra van lehetőség.

A folytatásban a Duna-parti fakivágásokról és faültetésekről, valamint az új padok kihelyezéséről volt szó, majd a lakossági kérdésekre, észrevételekre, javaslatokra válaszolt  a polgármester. Aki bővebben szeretne tájékozódni az elhangzottakról, kommentár nélkül című műsorunkban megtekintheti a rendezvény teljes, vágatlan felvételét.