2016. szeptember 21.

Napirendek: 1./ Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló 2./ Költségvetési rendelet módosítása 3./ A Fellegvár Óvoda beszámolója 4./ Egyéni kérelmek megvitatása (településrendezési terv módosítása) 5./ Fő u. 57 szám alatti önkormányzati épület újjáépítése 6./ 11-es út geodéziai felmérés 7./ egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet 8./ tájékoztató a testvérvárosi kapcsolatokról 9./Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez csatlakozás 10./ Egyebek