Napirendi pontok:

00:00:27 - Beszámoló a polgármesteri határozatok végrehajtásáról

00:04:09 - 1. napirendi pont - A Képviselő-testület munkatervéről

00:06:22 - 2. napirendi pont - A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

00:08:56 - 3. napirendi pont - Visegrád Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének módosításáról

00:12:20 - 4. napirendi pont - A karácsonyi fénydekorációs pályázatról

00:13:31 - 5. napirendi pont - Magyar László Tornacsarnok felújítása - Közbeszerzési feladatok ellátására irányuló közbeszerző kiválasztása

00:20:30 - 6. napirendi pont - A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

00:33:29 - 7. napirendi pont - A Zách Klára utca forgalmának korlátozásáról

00:37:51 - 8. napirendi pont - Állami tulajdonú ingatlanok átvételéről

00:40:05 - 9. napirendi pont - Visegrád 1591_3 hrsz-ú ingatlan elővásárlási jogáról

00:41:06 - Pót napirendi pont - A mobil lelátó építéséről