A köböre játék egyértelműen a türk eredetű népekhez kötődik, kazahul kökpar, kirgizül-kokboru, uzbegül-kupkari, törökül- kegbere néven ismert.  A játékot eredetileg farkastetemmel játszották, amely később kecske, vagy juh fejétől és lábvégeitől megfosztott tetemére módosult. A csapatok, vagy egyéni versenyzőknek a földre kihelyezett tetemet kell megszerezniük és egy kijelölt pontba bedobniuk. 

Az eurázsiai sztyeppék népeinek lovas csapatjátéka évezredek óta szolgálta békeidőben a harcosok lovastechnikai és fizikális képességeinek fejlesztését. 
A játékot kezdetekben a frissen elejtett farkas tetemével játszották, később ezt egy kecske, vagy juh tetem váltotta fel, mely akár 50 kg-t is nyomott. A csapatok, vagy egyéni versenyzők a földre kihelyezett tetemet kell megszerezzék és egy kijelölt pontba bedobják. 
A türk eredetű népek nagy része a mai napig játssza ezt a sportot. Kazahsztánban kokpar, Üzbegisztánban ulak kupkar, kirgizisztánban kokboru néven. Perzsa eredetű nyelvi megnevezése a buzkashi. 
Hazánkban legtovább a kunoknál maradt fenn köböre néven így hazánkban ez a megnevezés a legelterjedtebb. Évtizedek óta hivatalos sportként van bejegyezve ázsia legtöbb országában , nemzetközi világszövetséggel, profi klubbokkal, deklarált sportszabályzattal.