Napirendi pontok:
00:00:36 1. Beszámoló a Rendőrkapitányság 2020. évi tevékenységéről, a közbiztonság helyzetéről Előadó: Schuszter Gergely polgármester Meghívott: Krauth Ferenc r. alezredes
00:18:06 6./ Feladatellátási szerződés a Szentendrei Rendészeti Igazgatósággal Előadó: Schuszter Gergely polgármester
00:29:25 2./ Az óvoda várható gyermeklétszáma, indítható csoportszáma, pedagógus-szükséglete a 2021/2022. nevelési évben; az Óvoda Alapító okiratának módosítása Előadó: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző Meghívott: Balogh Imréné óvodavezető
00:47:09 3./ A Duna-part-koncepcióterv bemutatása Előadó: Schuszter Gergely polgármester Meghívott: Gergely Antal MATE Kert- és Szabadtértervezési Tanszék, Dajka Péter települési főépítész
02:11:00 4./ A településrendezési eszközök felülvizsgálata; Tájékoztató a településképi véleményezési, ill. bejelentési eljárásokról Előadó: Schuszter Gergely polgármester Meghívott: Dajka Péter települési főépítész
02:51:51 5./ A dunabogdányi szabadstrand és környezetének fejlesztése c. pályázat keretében vizesblokk épület kivitelezési munkái Előadó: Schuszter Gergely polgármester
03:06:39 7./ GFT-ben szereplő felújítási munkálatok megrendelése és 8./ Útszegély készítés megrendelése Előadó: Schuszter Gergely polgármester, Dr. Németh József jegyző
03:29:19 9./ Egyebek Előadó: Schuszter Gergely polgármester