Az eredmények ismertetését követően az eskütételre került sor, majd 7 igen szavazattal a képviselők megszavazták, hogy az alpolgármeseri tisztséget továbbra is Gombás Jenő töltse be. Ezt követően a testület tagjai megszavazták a polgármester számára a törvény által meghatározott bruttó 548 ezer forintos illetményt és az alpolgármester 201 ezer forintos tiszteletdíját, valamint mindkét tisztségre vonatkozóan a 15%-os költségtérítést. Az alakuló ülés folytatásában a bizottsági szerkezet kialakításáról született döntés. A javaslatot, hogy a meglévő három bizottság mellé hozzanak létre egy újat, a Környezetvédelmi és Környezetgazdálkodási Bizottságot, egyhangúlag elfogadta a testület, majd arról is döntött, hogy a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7, az Oktatási, Kulturális és Sportbizotság, valamint a Népjóléti Bizottság 5-5 fővel működjön. A tagok személyéről a következő ülésen születik majd döntés. A testület a képviselői tiszteletdíjakról is határozott. A továbbiakban is 45 ezer forint lesz a képviselők és 22.500 forint a bizottsági tagok tiszteletdíja. Az alakuló ülést Németh Miklós polgármester egy jó hírrel zárta. Pócsmegyer a Magyar Falu program keretében 20 millió forintot nyert el a surányi Nyárfasor út felújítására, szilárd útburkolattal való megépítésére.