A szertartás közös imával és énekkel kezdődött, majd Kovách Tamás lelkipásztor a béna meggyógyításának történetét elemezte prédikációjában. A fogadalomtétel után megtörtént a konfirmáció, így a 22 fiatal a Református Anyaszentegyház önálló, úrvacsorázó tagjává vált. A leányfalui közösség oldaláról Szlávik Róbert-, a pócsmegyeri gyülekezet részéről pedig Kajos László és Tóth Gabriella köszöntötte a fiatalokat.