Szent István, az Alkotmány és az Új kenyér tahitótfalui ünnepén a himnusz közös eléneklése után Marton Zoltán plébániai kormányzó áldotta meg az új kenyeret a tahitótfalui Faluház udvarán.

Váradi Antal babtista lelkipásztor ökomenikus igehirdetését Jézus hegyi beszédben elhangzott intelmével kezdte: Ne aggódjatok! Majd hosszasan sorolta azokat az eseményeket, viszontagságokat, amik miatt a magyar nép történelme során, a világ népei pedig napjainkban aggódnak, amikkel meg kell küzdeniük nap mint nap, egy békés élet reményében.

A valós aggodalmak enyhítésére, hazánk, nemzetünk és Tahitótfalu  megmaradása és megerősödése érdekében elmondott fohászok után az ünnepség résztvevői magukhoz vették a megáldott Új kenyeret. Dr. Sajtos Sándor Tahitótfalu polgármestere köszöntőjében a mindennél fontosabbá vált összefogás szükségességét emelte ki.

Az ünnep szónoka Kubanek István a kulturális bizottság alelnöke, a nemzet születésnapjaként, nemzet egyben tartását kifejező ünnepnek nevezte augusztus huszadikát, majd Fehérváry Lilla valamint Kálna Natália és zenekara színvonalas műsorát hallgathatták a megjelentek.

Sor került az ünnep alkalmából helyi elismerések átadására is.

Kiemelkedő tanulmányi, sport eredményeiért, és emberi értékeiért Tahitótfaluért ifjúsági díjat kapott Fábián Nikolett és Kovács Fanni. Posztumusz díszpolgári címet adományozott az önkormányzat néhai Losonczi Benjámin, az egykori Kék Duna szakszövetkezet vezetője számára, aki országos hírnévre is szert tett szakmai körökben. Az elismerést fiai vehették át Sajtos Sándor polgármestertől.

Tahitótfaluért emlékérem kitüntető címben részesült Molnár Gyöngyi, aki 2014 ben Tahitótfalu színeiben a Nemzeti vágta győztese lett. Ugyancsak Tahitótfaluért emlékérmet érdemelt ki a Danubia Televízió Tahitótfalu mindennapjainak, hagyományainak dokumentálásáért, hiteles bemutatásáért. A televízió ügyvezetője, Tóth Csilla a háttérben dolgozó munkatársainak köszönetet mondva vette át az elismerést