00:00:59 - Tahitótfalu Község Önkormányzata költségvetéséről szóló 2/2022. (111.09.) önkormányzati rendelet módosítása

00:05:11 - Tahitótfalu Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása

00:06:44 - A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása

00:11:00 - Gyermekjóléti és családvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámoló elfogadása

00:15:19 - 2022. évi belső ellenőrzési jelentés jóváhagyása

00:16:47 - Földgáz és villamos energia beszerzési eljárás lefolytatása

00:23:03 - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

00:29:31 - Bizottságok beszámolója

00:44:49 - Tulajdoni ügyek

01:16:18 - Egyebek