00:01:35 - Visegrád Város parkolási rendjéről szóló 10/2022. (V.10.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

00:04:23 - Visegrád Város Önkormányzat Képviselő-testületének a lakások és a helyiségek, valamint a lakbérek mértékéről szóló 12/2014. (12.19.) számú önkormányzati rendeletének felülvizsgálatáról

00:08:39 - A Mátyás Király Művelődési Ház és Városi Könyvtár beszámolója a 2023. évi munkájáról

00:10:10 - Védőnői Szolgálat beszámolója a 2023. évi munkájáról

00:10:59 - A Visegrádi Fellegvár Óvoda módosított SZMSZ-ének, Pedagógiai Programjának, Házirendjének elfogadásáról, a Visegrádi Fellegvár Óvoda és a kisoroszi Fekete István Mesesziget Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha közötti együttműködési megállapodásról

00:13:29 - Visegrád, Mátyás király utca 5. sz. ingatlan és a Pázmány Péter utca (611/1 hrsz.) határán lévő „vis maior" jellegű támfalkárok helyreállítása ebr42 594 907 igényazonosító számú vis maior pályázat műszaki ellenőrének és kivitelezőjének kiválasztásáról

00:16:12 - Visegrád, Újkert utca 8. előtti 479 hrsz. közterületen történt vis maior jellegű támfalkárosodás helyreállítása ebr42 593 918 igényazonosító számú vis maior pályázat műszaki ellenőrének és kivitelezőjének kiválasztásáról

00:19:04 - Pótnapirend

00:21:08 - Egyebek