A gyülekezeti terem padlófűtést kapott, kicserélték a nyílászárókat, új, egységes borítás került a falakra és a mennyezetre, elkészült a három mellékhelyiség, megépült a színpad. 2014-ben lebontották a funkcióját vesztett és tönkrement magtárat és ólakat, helyükre a gyülekezet közösségi tere került, és megépítették a járdák nagy részét. Idén elkészült az új kerítés az ülőtámfallal, valamint az udvarra játszóvárat telepítettek. Az átépítést Körmendi Judit főépítész javaslatai alapján, a gyülekezeti udvart Rédai Erika tájépítész tervei szerint végezték el. Az átadás előtti héten, mintegy koronaként a növények is a helyükre kerültek - tájékoztatta az ünneplő gyülekezetet Árvavölgyi Béla, majd hozzátette: közel 29 millió forintot költöttek a felújításra és az épület berendezésére. Az Észak-Pesti Református Egyházmegye és az Emberi Erőforrás Minisztérium támogatáskezelője 1-1 millió forinttal támogatták az építkezést, a fennmaradó majdnem 27 millió forint felének a kifizetése az ingatlankárpótlásra kapott gyülekezeti tartalék terhére történt, a másik felét pedig az elmúlt három évi hitéleti bevételekből tudták fedezni úgy, hogy közben a gyülekezet is élhette a maga megszokott életét, sőt még egyéb kisebb fejlesztésekre is költhetett. Árvavölgyi Béla református lelkipásztor név szerint is köszönetet mondott mindazoknak, akiknek munkája, szorgalma nélkül nem lenne mit ünnepelni. Az átadó istentiszteleten dr. Szabó István, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke prédikált, beszédet mondott dr. Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott, dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere és Nyilas Zoltán az Északpesti Egyházmegye esperese, jelenlétével megtisztelte az eseményt Hadházy Sándor országgyűlési képviselő, dr. P. Tóth Zoltán, az Északpesti Egyházmegye gondnoka, Kovách Tamás pócsmegyeri református lelkész és Erdős Attila tahitótfalui plébános, énekelt a gyülekezet kórusa és a Vox Insulae Sziget Hangja kórus. Az ünnepi istentiszteletet követően dr. Szabó István püspök átvágta a gyülekezeti terem bejáratánál kifeszített nemzeti színű szalagot, majd az ünneplők megtekintették a felújított és átalakított gyülekezeti épületet, valamint annak udvarát.