A kedden megtartott alakuló ülésen Várady-Szabó Tibor, a Helyi Választási Bizottság elnöke adott tájékoztatást a választásról, majd átadta a megbízóleveleket a képviselőknek és a polgármesternek. Az ünnepélyes eskütételt követően a Szervezeti és Működési Szabályzatot fogadta el az új képviselő-testület, majd titkos szavazással döntöttek a tagok arról, hogy elfogadják-e Schuszter Gergely javaslatát az alpolgármester személyére vonatkozóan. A hagyományoknak megfelelően a legtöbb szavazatot kapott képviselőt, Rácz Balázst javasolta alpolgármesternek Schuszter Gergely. A javaslatot két tartózkodás mellett a képviselők elfogadták. Ezt követően a polgármester illetményéről és az alpolgármester tiszteletdíjáról döntöttek a képviselők. Rockfalusy Balázs részéről felvetődött a javaslat, hogy a képviselők is kapjanak egy szerényebb tiszteletdíjat munkájukért. Ezzel kapcsolatban a 2020-as költségvetés tárgyalásakor döntenek majd az önkormányzat tagjai. Az ülés folytatásában a bizottságok elnökeiről és tagjairól született határozat. A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság élére Potássy Andreát szavazták meg, a  Népjóléti Oktatási Kulturális és Sportbizottság valamint a  Vagyonnyilatkozatokat Kezelő és Ellenőrző Bizottság elnöki tisztét pedig dr. Hidas András látja el. Ezt követően dr. Németh József jegyző rövid tájékoztatást adott az idei munkatervről és egyéb tennivalókról. Az ünnepi alakuló ülés köszöntésekkel, köszönetnyilvánításokkal és közös koccintással zárult. Az eseményről készült teljes felvételt Kommentár nélkül című műsorunkban teljes egészében láthatják nézőink.