Pálúr János személyes kapcsolatban állt Ecsedi Aladárral, a tahitótfalui gyülekezet egykori lelkipásztorával, aki 32 éven keresztül szolgált a településen. Ezért Árvavölgyi Béla megkérte az orgonamvészt, hogy egy Ecsedi-énektémára komponált orgona-improvizációt is játsszon a tahitótfalui zenés áhítaton. Az orgonadarabok eljátszása előtt Árvavölgyi Béla és a gyülekezet kórusa megtanította a hallgatóságnak Ecsedi Aladár szerzeményét, az Azért jött Jézus kezdetű dalt.  Az énektanítást Pálúr János orgonakísérettel segítette. A közös éneklés után az orgonaművész a tahitótfalui templomhoz és orgonához való személyes kötődéséről beszélt. Elmondta, hogy 45 évvel ezelőtt tulajdonképpen itt kezdte a pályafutását. Az Ecsedy-témára írt improvizáció mellett, Louis Vierne, Maurice Durufle és Johann Sebastian Bach egy-egy darabját hallgathatta meg a közönség a zenés áhítat során.