Az intézményvezető hangsúlyozta, hogy a kulturális létesítmény önkormányzati fenntartású közösségi színtér és befogadó intézmény. Ismertette az intézményben folyó programokat és foglalkozásokat, valamint a zenei, képzőművészeti területen valamint a  színjátszás terén megvalósuló törekvéseket. Kitért a civil szervezetekkel - elsősorban a FAKULT Egyesülettel - valamint a nemzetiségi önkormányzattal folytatott együttműködésre is. Liebhardt András igazgató a fejlesztések közül kiemelte az új Rendezvénytér megépülését, a nagyterem világításának energiagazdaságos korszerűsítését. A jövő évi nagyrendezvények felsorolásakor, az Újévi koncertet, a jövőre újra fúvószenei műsorral jelentkező Pünkösdi Fesztivált valamint az augusztusi búcsú rendezvényt említette meg, mint az intézmény szervezésében megvalósuló jelentősebb programokat. A műsorok finanszírozásáról elmondta, hogy a környező települések évek óta többszörösét költik kulturális programokra, ez az alulfinanszírozottság az intézmény lehetőségeit erősen behatárolja.

A Művelődési Házban megtartott dunabogdányi falugyűlésen Schuszter Gergely az önkormányzat elmúlt egy évének erőfeszítéseiről számolt be. A polgármester emlékeztetett a Duna-parti veszélyes fák kivágásának munkálataira, a közvilágítás energiatakarékos cseréjére, a Duna-part rendezését valamint az utak állapotjavítását célzó önkormányzati kezdeményezésekre. A fejlesztésekről elmondta, hogy befejezést nyert a Művelődési Ház Rendezvényterének kialakítása, hozzátéve, hogy a következő év nagyberuházásának, az iskola-udvar rendbetételének előkészítő munkálatai befejeződtek. A multifuncionális sportpálya megépítésével egy 25 milliós - pályázati forrásból megvalósuló beruházás már megindult, a József Attila utca és Iskola közötti telkek megvételével a komplex rendezés feltételei adottak. Három lépcsőben megvalósítandó terv is készült, a mintegy 35-40 projektről. Az Óvoda őpületeinek bővítése is szükséges, ennek kapcsán az Önkormányzat pályázati kiírásra vár. Schuszter Gergely a költségvetés kiadásainak és bevételeinek, különösen a bevétel 63 százalékát kitevő helyi adók összetételének és összegeinek ismertetése után az elmúlt évben tett megtakarítást elősegítő racionalizálásokra hívta fel a figyelmet, egyes alkalmazottak közmunkaprogram keretében történő foglalkoztatását, a mezőőri állás más állással való összevonását, az önkormányzati gépjárműpark kiszervezését, a tanuszoda kapacitásának jobb kihasználását hozva fel példaként. A polgármester a kerti hulladékégetés kapcsán lakossági fórum összehívását javasolta, valamint a településkép óvását célzó rendelet fontosságára hívta fel a figyelmet.