Az iskola aparaja nagyja ünnepi ruhában jelent meg az iskola tornatermében. A tanévnyitó ünnepség a magyar, és a német nemzetiségi himnusz elhangzása után Tóth Lili Anna szavalatával, majd a zeneiskola tanárainak és növendékeinek műsorával vette kezdetét.

A Visegrádi Áprily Lajos Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola intézéményvezetője, Stefanich Klára az óvodás játékok korszaka után más jellegű, de mégis izgalmas időszak kalandjaira hívta fel a legkisebbek figyelmét.

Az iskola tanulói többféle szakkörbe járhatnak, versenyekre, vetélkedőkre készítik fel őket. A tantárgyi korrepetálásokon kis csoportban van lehetőség gyakorlásra, a tovább fejlődésre. A német és angol nyelvet lehetőség szerint csoportbontásban oktatják a gyerekek számára.

És nagy hangsúlyt kap a művészeti nevelés is. A zeneiskolábában 2021. szeptemberétől az újonnan átadott iskolaépület négy zenetermében és egy nagy befogadóképességű művészeti teremben folyik a zenei nevelés-oktatás.

Stefanich Klára intézményvezető a végzősök, és szülők mellett valamennyi tanulót a munka megkezdésére, az új tanév sikeressé tételére hívta fel.