Tahi oldalon egy kamera figyeli a hídfőt, három a Szabadság teret, kettő a Tesco előtti területet és egy a Tesco belső parkolóját. A település szigeti részén a Hősök terén négy kamera van kihelyezve.

A térfigyelő rendszer a közterületen készült felvételeket rögzíti, majd 5 nap elteltével automatikusan törli, kivéve, ha az önkormányzat kezdeményezésére az eljárásra jogosult szerv vagy a hatóság eljárást indított. Ebben az esetben az önkormányzat megbízottja a rögzített felvételt kezelheti legfeljebb 30 napig.

A kamerák által felvett kép személyes adatnak minősül, amely csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul. A térfigyelő rendszer alkalmazásához a hozzájárulás önkéntes, ráutaló magatartással történik. A rendszer alkalmazásáról a területen megjelenő személyek részére jól látható helyen, jól olvasható ismertetőt kell kihelyezni.  A kamerák felvételét egy végpontba, a Tahitótfalu Rendőrős zárt szerverszobájában elhelyezett számítógépre juttatják el. Itt lehetséges a kívánt adat letöltése és a helyben monitorozás is. Ide a polgármester, alpolgármester, a jegyző és a jegyző helyettese, az önkormányzat által megbízott személy, valamint a hivatal rendszergazdája is beléphet valamint tartózkodhat. A kamerák működését mobilinterneten is lehet ellenőrizni, erre az önkormányzat által megbízott személy jogosult. Ezen felül hordozható számítógéppel is hozzáférhetők az adatok, melyet az ezzel megbízott rendőr használhat. Használaton kívüli esetben a polgármesteri hivatal épületében egy zárható helyiségben, zárható szekrényben kell elhelyezni.