A 2023. január 24-én megtartott ülés napirendi pontjai:

00:02:57 - Bizottsági beszámolók a 2022-ben végzett munkáról

00:03:42 - Polgármester beszámolója a Képviselő-testület 2022. évi munkájáról

00:04:55 - A polgármester szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról és az előző évben igénybe nem vett szabadsága mértékének megállapításáról

00:05:58 - Fellegvár Óvoda Házirend módosítása és az új SZMSZ elfogadása iránti kérelme

00:07:43 - Fitt Magyarország Alapítvány Program

00:12:06 - Hanganov Kft. díjemelési kérelme

00:13:21 - A Visegrád Sport és Kulturális Létesítményeiért Közalapítvány kérelme

00:15:13 - Szentei Gábor megbízási szerződésének elfogadására

00:17:33 - Első pótnapirend / Danubia televízió

00:24:29 - Második pótnapirend / Áprily-bál