A szertartáson elsőként Steiner József, baptista lelkipásztor köszöntötte a táborozókat és a megjelenteket, majd a brit csoport nevében, Andy Oatridge anglikán tiszteletes mondott beszédet, melyben röviden összefoglalta és bemutatta, hogy mivel is töltötték a fiatalok az elmúlt hetet. A Tahitótfalui Baptista Gyülekezet megajándékozta az angol csoport tagjait, majd az amerikai táborozók és táboroztatók bemutatására került a sor. Az istentiszteleten részt vett Dr. Sajtos Sándor, Tahitótfalu polgármestere és Szenczy Sándor, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke is. A szertartás az ifjúsági dicsőítő csoport énekével zárult, majd a Tahitótfalui Baptista Gyülekezet megvendégelte a tábor résztvevőit és a megjelenteket.