Az ülés napirendi pontjai:

1. alpolgármester megválasztása

2. alpolgármester tiszteletdíjának meghatározása