Idén Szilágyi Gábor Máriusz dömösi költő verseskötetének megjelenése alkalmából az ő műveiből állították össze a rendhagyó költészet napi műsort. Az előadók a visegrádi versmondók informális köre és Vereckei Attila –az esztergomi zenei élet emblematikus alakja- volt.  A műsort Paulusz József és Mezei Anna szerkesztette, az este házigazdája Fagyas Róbert volt, aki a költővel munkásságáról, művészi hitvallásáról, költői világképéről beszélgetett. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Madár János költő a Rím Könyvkiadó vezetője. Az általa kiadott verseskötethez írt előszavában megfogalmazott gondolatait ismertette a jelenlévőkkel.

Szilágyi Gábor már 6-7 évesen is írt verseket, úgy emlékszik, életének mindig is része volt a rímelés.  Első közlésre elfogadott versét katonai szolgálata alatt írta Kaposváron 1975-ben. Folyamatosan születtek a versei 1984-ig, amelyet egy hosszú, bő két évtizedes szünet követett. 2007-ben azonban megszületett Csengey Dénes emlékére írt verse, amely a most megjelent kötetének a kiadásához vezetett. Ugyanis ez a vers jutott el Madár Jánoshoz, felkeltve érdeklődését más alkotásai iránt is. 

Szilágyi Gábor igazi lokálpatrióta- állapította meg Fagyas Róbert az est moderátora, aki felkészülve a beszélgetésre a költő eddig megjelent verseit tanulmányozta. Dunakanyarban, Dömösön élő emberként az őt körülvevő táj szerelmese, a hegyeké, a Dunáé…

„Titkos erővonalak között”, kötete címét adó szavak Dömös című versében szerepelnek, amelyet leánya adott elő az édesapja és a költészet napja tiszteletére. A költő a Duna parton című versét szavalta el az egybegyűlteknek. A visegrádi versmondó kör tagjaitól a most megjelent kötet, számos más versét ismerhette meg a közönség. Két megzenésített verset pedig együtt énekelték el a résztvevők a szereplőkkel, Vereckei Attila közreműködésével.

Szilágyi Gábort Máriusz a művelődési ház udvarán gyújtott tűznél még szavalt az estébe nyúlóan együtt maradt közösségnek, amelynél a verskör szendvicsekkel kínálta a jelenlévőket.