Pest Megye Közgyűlésének október 30-ai ülése Napirendi pontok: Közmeghallgatás:
00:01:20 első felszólaló
00:08:41 második felszólaló
00:20:37 harmadik felszólaló
00:24:14 Közgyűlés kezdete
00:28:48 Előterjesztés Pest Megye Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló rendeletének módosításáról
00:29:22 Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról
00:29:54 Előterjesztés a gödi különleges gazdasági övezet helyi adóiról szóló rendeletről
00:49:26 Előterjesztés a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről
00:51:29 Előterjesztés a „2021-27 tervezési időszak stratégiai és projektszintű előkészítése” tárgyú támogatási felhíváson való részvételről
00:52:05 Előterjesztés a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programmal kapcsolatos döntéshozatalról
00:52:49 Előterjesztés Pest Megye Önkormányzata 2021. évi belső ellenőrzési tervéről
00:53:18 Előterjesztés Pest Megye közgyűlésének 2021. évi munkatervéről
00:58:27 Előterjesztés a Pest Megyei Területfejlesztési koncepció egyeztetési anyagával kapcsolatos hatáskőr átruházásáról
00:59:01 Előterjesztés képviselői felterjesztés kezdeményezése a szolidaritási adó mértékéről
01:08:04 Egyebek